Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini

Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:
1. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
2. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
3. podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim
gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava ako:
1. u Registru nije bilo upisano kao nosilac niti član porodičnog poljoprivrednoggazdinstva pre 1. januara 2018. godine;
2. na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života;
3. u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina života;
4. nije bilo korisnik podsticaja po osnovu propisa kojim se uređuju podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje
U Registru poljoprivrednika podnosilac zahteva treba da ima upisano:
1. manje od 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru
2. manje od 2 ha jagodičastog voća
3. manje od 5 ha ostalog voća
4. 0,2-100 ha grožđa
5. 0,1-50 ha cveća
6. manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom polju
7. manje od 50 ha pod proizvodnjom aromatičnog i lekovitog bilja
8. manje od 50 ha pod žitaricama, industrijskim, odnosno krmnim biljem
9. do 19 mlečnih krava
10. manje od 20 goveda
11. manje od 150 ovaca, odnosno koza
12. manje od 30 krmača
13. manje od 100 tovnih svinja po turnusu
14. manje od 4000 brojlera po turnusu
15. manje od 400 tovnih ćurki po turnusu
16. do 500 košnica

Kapaciteti zavise za koju vrstu podsticaja se prijava podnosi(biljna, stočarska, priplodna grla).

Prijava na Konkurs podnosi se u roku od 17. oktobra do 31. decembra 2019. godine.

Komletan tekst konkursa i ostale informacije, možete preuzeti u prilogu teksta.

Detaljnije