Bespovratna sredstva za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata na sajmovima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji u 2019. godini

Rok: 24.10.2019.

Detaljnije