Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019. godini

Pravo učešća ima poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%).
Podnosilac zahteva sa biznis planom može da podnese najviše jedan zahtev u toku trajanja javnog oglasa.

Dodatne informacije: 021/487-4145 i 487-4313.

Rok za podnošenja zahteva je 03.05.2019. godine.

Detaljnije