Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

Cilj Javnog konkursa je radno angažovanje nezaposlenog i nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanje određenog društvenog interesa.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 10.800.000,00 dinara.
Sredstva namenjena za sprovođenje javnog rada, koji može trajati najduže četiri meseca, koriste se za:

1. isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada.

2. naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, u visini:

• 1.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju mesec dana;
• 1.500,00 dinara po licu, za javne radove koji traju dva meseca;
• 2.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova, na kojima se angažuju nezaposlena lica, imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog konkursa, propisani su Uredbom i Pravilnikom, koji je dostupan na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Uredbom i Pravilnikom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs, oglasnoj tabli nadležne FilijalE NSZ i na portalu e-Uprave.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4313, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova.

Rok za podnošenje zahteva je 27.04.2019. godine.

Detaljnije