Raspisan konkurs fonda za učenike srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Raspisan konkurs fonda za učenike srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku 2018. godine

Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je danas, 8. aprila 2019. godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2018. godine.

Konkurs će biti otvoren do 10. maja 2019. godine, a pravo na nagradu će imati učenici srednjih škola koji su u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta na republičkim ili međunarodnim priznatim takmičenjima.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Informer“, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sport – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Detaljnije