Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 10. Međunarodnom sajmu vina

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 10. Međunarodnom sajmu vina

koji će se održati u periodu od 21.-24.02.2019. godine. u sklopu 41. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će na svom štandu, na sajmu u Beogradu predstaviti vinske potencijale Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravo nastupa na objedinjenom štandu Sekretarijata imaju:
1. Udruženja vinara iz AP Vojvodine koja u svom sastavu imaju najmanje 15 članica – vinarija upisanih u vinski registar.
2. Proizvođači tradicionalnih – prehrambenih proizvoda.

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto. Koizlagači samostalno organizuju i snose troškove puta i promotivnog materijala.

Prijava na Javni ppziv podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: „Prijava na Javni poziv „SAJAM VINA BEOGRAD 2019„. Popunjne, potpisane i overene prijave sa prilozima poslati poštom ili dostaviti lično u Sekretarijat.

Ispunjnost uslova i izbor koizlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.

Odluka o izboru donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Kontakt telefon za informacije 021/456-881.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 11. FEBRUARA 2019. GODINE.

Detaljnije