Odgovorno u zajednici

Konkursi

VOJVOĐANSKA BANKA

Odgovorno u zajednici

Odgovorno u zajednici je program podrške razvoju obrazovanja u Srbiji. Namenjen je dvema ciljnim grupama: obrazovnim inicijativama (edukativnim habovima, pokretima, udruženjima i grupama građana) koje se na strateški način bave unapređivanjem obrazovanja ili neformalnim vidovima obrazovanja, kao i poljoprivrednim školama u Srbiji.

Podrška uključuje:
Inspiraciju i motivaciju u vidu događaja na kojima će kandidati moći detaljno da se informišu o programu, dobiju komentare i savete kako da na najbolji način predstave svoj rad u procesu prijavljivanja.

Pružanje znanja i mreže kontakata, kroz mentorski i volonterski rad eksperata sa kandidatima
Donaciju opreme i drugih resursa, kroz doniranje računara, mentorske podrške eksperata i volonterske pomoći studenata.

Ko može da se prijavi?
• Neformalne grupe
• Obrazovne ustanove

Rok za prijavu na konkurs: 10.03.2019.

Detaljnije