MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA – Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. godini.

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. godini Predlozi programa dostavljaju se do utroška sredstava, a najkasnije do 30 septembra 2024. godine. Detaljnije

Nastavi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA – Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. godini

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA – Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. godini 1. Predmet oglašavanja Predmet ovog konkursa je podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa saveza udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom ili pokrajinskom […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA – Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite PREDMET OGLAŠAVANJA Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za boračko- invalidsku zaštitu, na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11-dr. zakon i 44/18-dr. zakon), člana 6. Uredbe […]

Nastavi