Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 16. januara 2017. godine u 11 časova.

Detaljnije