Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika

Konkursi

certified1-100577444-primary.idgeRAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini

Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:
•    Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda ili sertifikacija ili resertifikacija)
•    implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta;
•    sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta;
•    resertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta.
•    Priprema za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda,…)
•    usaglašavanje proizvoda sa zahtevima znaka proizvoda.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici/e koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova;
•    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da su osnovani najkasnije  25. maja 2014. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Program se sastoji iz tri komponente i ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 70.000.000,00 dinara. Od toga budžet za:
1.    Komponentu I – Unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, iznosi 43.000.000,00 RSD;
2.    Komponentu II – Podrška ženskom preduzetništvu, iznosi 15.000.000,00 RSD;
3.    Komponentu III – Podrška mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima u nedovoljno razvijenim područjima, iznosi 12.000.000,00 RSD.

U okviru Komponente I za bespovratna sredstva mogu da konkurišu sva privredna društva/preduzetnici sa teritorije Republike Srbije koja ispunjavaju uslove za učešće u Programu.

U okviru Komponente II za bespovratna sredstva mogu da konkurišu samo preduzetnice, osnivači preduzetničke radnje, ili privredni subjekti gde žena/e imaju većinsko vlasništvo i istovremeno obavljaju rukovodeću funkciju (direktor ili zamenica direktora).

U okviru Komponente III za bespovratna sredstva mogu da konkurišu samo preduzetnici/e i privredna društva čije sedište se nalazi u gradovima i opštinama koji su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, razvrstani u treću ili četvrtu grupu, uključujući i devastirana područja.

Privredni subjekat može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava. Za odabranu aktivnost privredni subjekat angažuje stručnog pružaoca usluga. Pružaoci usluga ne mogu biti fizička lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici. Privredni subjekat može, izuzetno, da angažuje stranog pružaoca usluge koji nema predstavništvo u Republici Srbiji, ukoliko na teritoriji Republike Srbije ne postoji pružalac usluge koji može realizovati predmetnu aktivnost.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:
•    vojnoj i duvanskoj industriji;
•    trgovini;
•    primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
•    finansijskom sektoru;
•    sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
•    organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Rok za podnošenje prijava je 8. jul 2016. godine.            

Programom se finansiraju i aktivnosti koje su započete u 2016. godini, (zaključenje ugovora sa pružaocem usluge, ugovorna prava i obaveze), a nisu završene do trenutka objavljivanja javnog poziva. Aktivnosti za koje su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa realizacijom istih od strane privrednog subjekta (korisnika sredstava), moraju biti završena do 31. januara 2017. godine. Krajnji rok za podnošenje izveštaja je 14. februar 2017. godine.

Uputstvo za realizaciju Programa podrške daljem razvoju MMSP  i preduzetnika u 2016. godini, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, na adresi www.ras.gov.rs, i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na adresu: office@ras.gov.rs ili akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama: Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Regionalna razvojna agencija „JUG“, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“, Regionalna razvojna agencija Bačka, Regionalna razvojna agencija Srem, Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine, Regionalna razvojna agencija PANONREG, Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“, Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga.

Detaljnije