Nacionalni forum za zelene ideje

Konkursi

TRAG FONDACIJA

Nacionalni forum za zelene ideje

U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, Trag fondacija će četvrti put organizovati godišnji nacionalni Forum za zelene ideje, sa namerom da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj nam je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Održivost podrazumeva usklađivanje ekonomskog rasta sa interesom životne sredine i društvenim razvojem „sa ljudskim likom“. U uslovima dominacije velikih tržišno-dominantnih korporativnih lanaca, izazov ekonomske stabilnosti predstavlja pronalaženje novih načina organizovanja, uz obavezno uključivanje lokalnih zajednica u kreativno rešavanje ekonomskih, društvenih i problema životne sredine. Održivi razvoj podrazumeva privredni razvoj zasnovan na optimalnom korišćenju lokalnih resursa, tradicionalnim procesima proizvodnje prilagođenim novom okruženju, negovanju zanata i na stalnom ekološkom unapređenju.

Kriterijumi za odabir ideja:

Projektna ideja koju prijavljujete na konkurs treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Ideje će biti selektovane u skladu sa sledećim kriterijumima:

•    Projekat je još uvek u početnoj fazi razvoja;
•    Ideja je jedinstvena i inovativna u odnosu na druge projekte u zajednici;
•    Projekat se, pre svega, oslanja na lokalne reurse, uključujući zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština;
•    Projekat sadrži plan za ekonomsku održivost, tj. nacrt poslovnog plana;
•    Projekat uključuje plan zaštite i unapređenja životne sredine, tj ekološke održivosti;
•    Projekat je zasnovan na odgovarajućim informacijama o lokalnom tržištu, prepoznaje konkurenciju i komparativne prednosti svoje ideje;
•    Projekat podržava obnavljanje lokalne ekonomije i aktivnije povezivanje ljudi sa svojom lokalnom zajednicom;
•    Projekat do trenutka prijavljivanja na konkurs nije dobio bilo kakvu novčanu podršku od strane lokalnih i državnih institucija, lokalnih ili međunarodnih donatora, fondacija, razvojnih agencija i sl.

Ko može da konkuriše:
Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, kao i mala preduzeća i preduzetnici koji imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra i pojedinci.

Rok za konkurisanje:
Konkurs je otvoren od 7. aprila i trajaće do 2. maja 2016. godine.

Detalji