Novi konkursi za mobilnost: muzika i književno prevođenje

Konkursi

KREATIVNA EVROPA I-PORTUNUS

Novi konkursi za mobilnost: muzika i književno prevođenje

Pilot projekat programa Kreativna Evropa i-Portunus nastavlja da finansira mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi još jednim projektnim ciklusom. Trenutno su otvorena dva nova konkursa, i to: konkurs za podršku projekata mobilnosti umetnika u oblasti muzike, i konkurs za podršku mobilnosti prevodilaca književnih dela.

Ko se može prijaviti?
• kompozitori, muzičari i pevači, najpre u žanrovima klasične muzike, džeza i tradicionalne muzike;
• književni prevodioci;

Kakvi projekti se podržavaju ovim konkursom?
Podržava se kratkoročna mobilnost u kontekstu:
• međunarodne saradnje;
• rezidencije orijentisane na novu produkciju;
• aktivnosti profesionalnog razvoja.

Kada se mogu realizovati projekti?
Projekti se odnose na mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi između 1. juna i 30. novembra 2021. godine, ukoliko uslovi dozvoljavaju. Projekti mogu da traju između 7 i 60 dana.

Koliki iznos podrške može da se očekuje?
Maksimalni iznos finansiranja projekta mobilnosti po osobi je 3.000 evra.

Kako se prijaviti?
Za prijavu je potrebno da otvorite nalog na my.i-portunus.eu i popunite obrazac za prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 28. februar 2021. godine.

Dodatne informacije možete naći na sajtu i-Portunus projekta: https://www.i-portunus.eu/
I-Portunus je nova inicijativa Evropske komisije u pogledu testiranja modela podrške razvoja mobilnosti u kulturi širom Evrope.

Izvor