Početak prijema zahteva za kredite Fonda za razvoj

Konkursi

Fond za razvoj RS logoFOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Početak prijema zahteva za kredite Fonda za razvoj

Fond za razvoj Republike Srbije, kao jedan od značajnih partnera u Godini preduzetništva 2016, od 11. marta, počinje sa prijemom zahteva za četiri kreditne linije.

Reč je o:

  1. kreditima za trajna obrtna sredstva,
  2. za tekuću likvidnost i
  3. kratkoročnim kreditima,
  4. kao i kreditima za investiciona ulaganja.

Zainteresovani preduzetnici i pravna lica zahtev podnose lično na adrese Fonda
–       Centrala: Bulevar Nemanjića 14a, 18000 Niš;
–       Filijala Beograd: Knez Mihailova 14 , Beograd.

Sve dodatne informacije, kao i spisak o  potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva mogu se naći na internet prezentaciji Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Fond za razvoj  svoje aktivnosti realizuje u okviru široke inicijative Vlade Srbije – Godina preduzetništva 2016.

Godina preduzetništva 2016. je veliki paket različitih programa države čiji je cilj da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga, do određenog nivoa, već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha.