Finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije

Konkursi

health465MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije

Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane za koje postoji pravni osnov da se finansiraju iz budžeta) da do 31. jula 2014. godine mogu da podnesu zahtev za finansiranje programa i projekata iz budžeta Republike Srbije, Razdeo – Ministarstvo zdravlja, za 2015, 2016. i 2017. godinu, shodno dopisima, u prilogu, sa obrascima: matricom M1, M2 (Specifikacijom troškova) kao i Prilogom 1.

Prateća dokumenta:
•    Dopisi
•    Obrazac M1
•    Obrazac M2
•    Prilog 1

Link