III Konkurs NLB banke a.d. Beograd za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

Konkursi

Organicfood.gifNLB BANKA

III Konkurs NLB banke a.d. Beograd za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane bezbedne po zdravlje ljudi budućnost je poljoprivrede, kako u Evropi, tako i u celom svetu. Ona je zakonski regulisan sistem kontrolisane i sertifikovane proizvodnje hrane koji priprada održivoj poljoprivredi, objedinjujući tradiciju i nova naučna i tehnološka znanja uz poštovanje prirodnih principa. Međusobno povezane metode omogućuju da se ispune zahtevi potrošača za kvalitetom i zdravstvenom bezbednošću hrane i istovremeno doprinese zaštiti biodiverziteta i zaštiti životne sredine.

Organska hrana je zdravstveno bezbedna jer ne sadrži pesticide, teške metale, antibiotike, hormone, GMO i additive. Sadrži više suve materije, mineralnih materija, posebno kalijuma, gvožđa i magnezijuma, vitamina, posebno vitamina C, beta karotena, flavonida (do 70%), kao i drugih biološki aktivnih materija – antioksidanasa. U povrću je oko 90% manje nitrita; u mesu je veći sadržaj nezasićenih masnih kiselina, posebno omega 3; mleko ne sadrži po zdravlje štetne materije (mikotoksini i dr). Hrana ima prirodan ukus, miris i boju karakterističnu za vrstu i sortu. Sve to daje organski proizvedenoj hrani višu nutritivnu vrednost u odnosu na konvencionalno proizvedenu hranu.

Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biorazgradivim potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmersku proizvodnju, sa uravnoteženom biljnom i stočarskom proizvodnjom.

Organska proizvodnja obezbeđuje podršku međunarodnih organizacija za očuvanje životnog ambijenta i životne sredine i time doprinosi i globalnoj popularizaciji jedne zemlje i njene privrede. Republika Srbija je u pogledu izvoza prehrambenih proizvoda u velikoj meri orijentisana na tržište evropskih zemalja. Povećanjem organske (sertifikovane) proizvodnje i prerade hrane omogućuje se ne samo zadovoljenje potreba domaćeg tržišta, već i njen izvoz na tržište Evrope, ali i drugih delova sveta.

NLB Banka Beograd kao društveno odgovorna kompanija, po treći put raspisuje konkurs za izbor najboljeg projekta za organsku proizvodnju i preradu hrane. Cilj ovog konkursa je višesutruk: da podrži i pomogne organsku proizvodnju i preradu hrane u Srbiji; da podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da prošire znanja i povećaju svoju mogućnost da prošire organsku proizvodnje i prerade hrane.

Konkurs je zamišljen sa idejom da podstakne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, dajući mogućnost da poljoprivredni proizvođači i prerađivači koji se najviše angažuju i naprave najbolji projekat uz pomoć nagrade taj projekat lakše započnu i uspešnije realizuju. Najbolji projekat, po mišljenju stručnog žirija, biće nagrađena na sledeći način:
1.000.000 dinara (200.000 dinara se isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, a ostatak od 800.000 dinara banka će platiti po priloženim fakturama za realizaciju projekta uz dokumentovanje započetog procesa sertifikacije za organsku proizvodnju i preradu)

Stručni žiri – sastavljen je od stručnjaka iz oblasti organske proizvodnje hrane kao i predstavnika banke.

Smernice kojima će se rukovoditi komisija pri izboru najboljeg projekta na III Konkursu organske proizvodnje i prerade hrane

Osnovne:
• Projekat mora biti u skladu sa principima organske proizvodnje i prerade hrane
• Da je podnosilac projekta registrovano poljoprovredno gazdinstvo
• Projekata mora imati minimalne elemente koji su definisani konkursom

Dodatne:
• Prednost imaju proizvođači koji proizvode domaće – autohtone vrste biljaka i životinja
• Veličina poseda – povezanost više vrsta proizvodnje (biljna – stočarska – prerada)
• Realna izvodljivost projekta – da se nagardom može većim delom ili kompletno završiti
• Projekat mora biti potpuno ili u većoj meri završen do aprila 2015.

Propozicije konkursa
Na konkursu mogu učestvovati svi poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, osim dobitnika iz prethodnog konkursa.
Konkrus se otvara 21.5.2014.
Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje za nagrade.
Rezultati konkursa biće objavljeni na press konferenciji u NLB banci a.d. Beograd u septembru 2014.

Projekat se može predati
1. Elektronski putem na e-mail adresu:
organic@nlb.rs
2. Poštom na adresu:
NLB banka a.d. Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 165v
11070 Novi Beograd
sa naznakom „Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane“.

Svi učesnici konkursa pismeno će biti obavešteni o rezultatima istog.

Projekat mora da sadrži sledeće elemente
• kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta)
• ukratko opisati razlog za započinjanje ove vrste projekta
• detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju
• troškove realizacije projekta
• očekivani rezultati i vremenski okvir realizacije
• podatke o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu

Konkurs traje do 20. avgusta 2014. godine.

Detalji konkursa