Konkursi Ministarstva informisanja i telekomunikacija

Konkursi

MINISTARSTVO INFORMISANJA I TELEKOMUNIKACIJA

1. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2023. godini

2. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2023. godini

3. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije u 2023. godini

4. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona u 2023. godini

5. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2023. godini

6. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2023. godini

7. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2023. godini

8. Konkurs za sufinansiranje projekata, proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2023. godini

9. Konkurs za sufinansiranje projekata, organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2023. godini

Konkursi se raspisuju u periodu od 13. marta 2023. godine do 12. aprila 2023. godine.

Detaljnije