Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

Konkursi

high school studentsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2014. Godinu

RASPODELA SREDSTAVA
A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 5.510.000,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 5.404.836,00 dinara.
Pravo ušestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Udruženja
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 3.802.684,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 3.812.174,00 dinara.
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju udruženja na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvideli aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Konkurs je otvoren do 31. marta 2014. godine.

Detaljnije o konkursu