Konkurs – bespovratna sredstva za sufinansiranje izrade urabinističkih planova

Konkursi

MINISTARSTVO GRAĐEVINASRTVA I URBANIZMA

Predmet konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2014. godini, za sufinansiranje izrade urbanističkih planova i to:
1. plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave, i
2. plana generalne regulacije za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, čija je izrada predviđena prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Cilj konkursa:
U cilju stvaranja planskog osnova, podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): jedinica lokalne samouprave sa teritorije RS koja je u budžetu za 2014. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu urbanističkog plana za koji konkuriše i koja je opravdala ranije dodeljena sredstva za izradu urbanističkih planova.
Jedinice lokalne samouprave koje su u 2014. godini po bilo kom osnovu iz budžeta RS već dobile sredstava za izradu urbanističkog plana koji je predmet ovog konkursa, nemaju pravo učešća.

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): 2.000.000,00 din.

Sopstveno učešće:                    DA

Rok za podnošenje prijava: 25.02.2014.

Broj telefona za dodatne informacije: 011 3614652

Detalji konkursa