Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 DINARA Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, u cilju povećanja skladišnih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje, […]

Nastavi