Sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Tags: