Fond za deomkratiju Ujedinjenih Nacija

Konkursi

UNDEF logo

FOND UJEDINJENIH NACIJA

Fond za deomkratiju Ujedinjenih Nacija

Prioriteti programa
Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju poziva organizacije civilnog društva da se prijave zafinansiranje projekata koji podržavaju unapređenje demokratije.Projekti koji će biti podržani moraju biti iz navedenih oblasti :
1.    Razvoj zajednice
2.    Vladavina prava i ljudska prava
3.    Alati za demokratizaciju
4.    Medij
5.    Žene
6.    Mladi

Aplikanti

UNDEF finansira projekte sprovedene od strane organizacija civilnog društva , kao i nezavisnih ustavnih tela, regionalnih imeđunarodnnih organizacija.

Finansiranje

100.000-400.000 dolara

Rok za prijavu: 31.decembar 2013.

Link