Konkurs – Uvođenje novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE      Javni konkurs o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata […]

Nastavi