Konkurs – podrška ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća

Konkursi

malina, jagoda, visnja, borovnica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća, i to: višnje, šljive, trešnje, jagode , maline, kupine i borovnice u 2013. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

Predmet konursa
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja kroz investicije u primarnoj proizvodnji za nabavku reprodukcionog materijala i proizvodnju sadnog materijala, odnosno za podizanje matičnih zasada višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice (u daljem tekstu: matični zasadi), za 2013. godinu (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala su plaćanja za podizanje matičnih zasada osnovne kategorije voćaka za gore navedene voćne vrste (u daljem tekstu: matični zasadi) kroz refundaciju troškova u visini od 100 % bez obračunatog PDV-a, za kupljene sadnice i podloge osnovne kategorije (u daljem tekstu: reprodukcioni materijal).

Podsticaji se koriste za sledeće investicije:
1) naknadu troškova kupovine reprodukcionog materijala,
2) naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva matični zasad.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo učešća na Konkursu ima:
1) preduzetnici;
2) pravna lica.

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 31. decembar, 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Link