Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

Konkursi

by bus

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

Pravo na regresiranje putnih troškova ostvaruje se od oktobra do decembra 2013. godine, koje se nastavlja do kraja školske 2013/2014. (jan.- jun) godine u slučaju ostvarivanja sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove
visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrimai
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete,  APVojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Konkurs je otvoren od 25. 11. 2013. do 02. 12. 2013. godine.

Detaljnije o konkursu