Konkurs “Zdravo Internet!”

Konkursi

zdravointernet3FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs “Zdravo Internet!”

Mladi danas odrastaju uz internet, posebno društvene mreže povezujući se na taj način sa svojim prijateljima. Savremena komunikacija podrazumeva korišćenje mejlova, programa za komunikaciju, društvenih mreža, itd. Moderne tehnologije pružaju mogućnost da ljudi najviše podataka dobijaju preko interneta, veb aplikacija i sajtova. Ideja je da ovim konkursom podržimo mlade da koristeći ove alate promovišu zdrave stilove života i odgovorno ponašanje prema sopstvenom zdravlju i očuvanju okoline.

Cilj konkursa Zdravo Internet! je promocija zdravih stilova života mladih uz pomoć interneta.

Podržaćemo originalne, zanimljive i korisne projekte kojima mladi ljudi podstiču druge mlade da se uključe i promovišu zdrave stilove života koristeći internet.

Konkursom Zdravo Internet! podržaćemo 15 inicijativa koje promovišu:
• omladinski aktivizam(promovisanje odgovornog ponašanja i aktivnog učešča mladih u životu zajednice, ekološku svest i očuvanje okoline)
• fizičko zdravlje (prevencija bolesti, pravilna ishrana, dobrobit fizičke aktivnosti, seksualno odgovorno ponašanje, život bez duvana, alkohola i narkotika, itd.)
• mentalno/psihičko zdravlje(prevencija, promovisanje pravih vrednosti, mentalne higijene, pozitivne psihologije)
• pozitivne društvene vrednosti(bezbednost, odgovornost, posvećenost ciljevima)
• sport i zdrave stilove života

Na konkurs Zdravo Internet! svoje projektne ideje mogu da prijave formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina koji žive na teritoriji Srbije (udruženja mladih, škole, sportska i kulturna društva, grupe aktivnih pojedincaca iz lokalnih zajednica i sl.). Dakle, sredstva mogu dobiti registrovana udrženja ali i grupe koje nisu registrovane, a čine ih osobe koje žele da doprinesu društvenoj promeni.

Ostale informacije
• Maksimalan iznos po jednom projektu je 85.000 dinara.
• Dodeljenim sredstvima ne pokrivamo honorare za realizatore projekta, kao i projekte koji se pre svega odnose na nabavku opreme i sređivanje prostora.
• Predloženi projekti mogu trajati od najmanje 2 meseca do najduže 4 meseca.

Kriterijumi i izbor projekta
Svaka inicijativa koja posalje kompletnu dokumentaciju u predviđenom roku biće ocenjena od strane svakog člana komisije prema sledećim kriterijumima:
•    Onlajn glasovi – 15 predlog (najviše15 poena)
•    Kvalitet i originalnost ideje (najviše 25 poena)
•    Uticaj na lokalnu zajednicu i održivost (najviše 10 poena)
•    Učešće/vođstvo mladih (najviše 10 poena)
•    Prethodno učešće u kampanji Stvarno važno (najviše 5 poena)
•    Kreativnost u korišćenju interneta u cilju promocije (najviše 20 poena)
•    Reference – opisi prethodnih akcija (najviše 10 poena)
•    Veličina mesta – manja mesta imaju prednost (najviše 5 poena)
Ukrštanjem ocena svih članova žirija, dobijamo prosek ocena i rang ideja. Prvih 15 ideja na rang listi će dobiti podršku za realizaciju aktivnosti.

Pravila za prijavu na konkurs Zdravo Internet!
Prijava se vrši popunjavanjem formulara na veb sajtu stvarnovazno.org, uz obavezni upload zip arhive koja sadrži:
1.    popunjen excel dokument koji je sastavni deo prijave i koji možete preuzeti ovde, a u koji je potrebno uneti aktivnosti, budžet, osnovne informacije o organizaciji i članovima tima i
2.    fotografiju dimenzija 550 x 265 piksela.

Važni datumi
• Rok za prijavu projekta 15. avgust u 20h
• Rok za onlajn glasanje 20. avgust
• Rok za izbor projekata 30. avgust
• Rok za realizaciju projekta 15. januar

Glavni partner na ovom konkursu je Fondacija za otvoreno društvo

Za dodatne informacije kontaktirajte Irenu Korićanac na irena.koricanac@divac.com

Link

zp8497586rq