Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa

Konkursi

usaidUSAID

Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa (APS)

Rok: 3. jun 2013.
Datum objavljivanja: 03. April 2013.
Datum zatvaranja: 03. Jun 2013.
Tip instrumenta finansiranja: grant
Iznos koji se dodeljuje: 300.000-500.000 $

Prihvatljivi aplikanti: neprofitne ili volonterske organizacije, “for-profit” privatne kompanije i organizacije, poslovne i trgovinske asocijacije, fondacije, kvalifikovane lokalno-registrovane organizacije civilnog društva, akademske institucije, konsultantske firme (aplikanti moraju biti zakonski priznate organizacione jedinice u skladu sa važećim zakonom; pojedinac ne može biti aplikant)

Kao savetodavno preduzeće osnovano za rešavanje problema siromaštva, ekonomskog razvoja i pitanjima upravljanja, USAID teži da poveća razvojni uticaj svih svojih programa. Trenutno, postoji nesklad između potreba privatnog sektora i kapaciteta postojeće radne snage, koji nastavlja da doprinosti visokoj stopi nezaposlenosti, posebno među mladima. U cilju rešavanja problema u vezi sa privrednim rastom u Srbiji, USAID/Srbija nastoji da angažuje partnere iz privatnog sektora u zajedničkim aktivnostima sa namerom da se ubrza proces tranzicije srpske privrede i podrži proces evropskih integracija. USAID/Srbija je identifikovala razvoj radne snage kao sredstvo za rešavanje šireg problema nezaposlenosti. Ona podstiče sveobuhvatan pristup izazovima ekonomskog rasta, ne samo kroz razvoj ljudskog kapitala, već i razvoj institucionalnih kapaciteta.

USAID/Srbija traži predloge koji opisuju i razvijaju pristupe koji podstiču inovativna, suštinska i održiva unapređenja u kvalitetu i relevantnosti veština kod radne snage. Predlozi se mogu odnositi na širok spektar veština potrebnih privatnom sektoru, uključujući tehničke veštine u sektorima sa izvoznim potencijalom. Predlozi treba da predlože intervencije koje unapređuju institucije i sisteme, koji unapređuju kvalitet radne snage u Srbiji. Od potencijalnih savezničkih partnera, očekuje se da donesu značajne nove resurse, ideje, tehnologije i/ili partnere za razvojne aktivnosti. Ilustrativne vrste rezultata su: poboljšane tehničke veštine u sektorima sa izvoznim potencijalom, povećan broj radnih mesta i/ili kreirana radna mesta sa punim radnim vremenom, poboljšane radne prakse, unapređena proizvodnja kroz usvajanje najboljih EU i međunarodnih praksi, uvedene nove tehnologije proizvodnje i nastavne tehnologije, uvedeni međunarodno priznati standardi kvaliteta itd.

Više informacija:

http://serbia.usaid.gov/opportunities/grant-opportunities.1074.html

http://serbia.usaid.gov/upload/documents/Grants/IDEAS%20GDA%20SRB%20ADD%20SOL-169-13-000002.pdf

http://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/opportunities-funding/global-development-alliance-annual-program

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1880/2013_GDA_APS.pdf