Zapis sa oznakom ‘USAID’

Program obuke za započinjanje biznisa i dodela bespovratnih sredstava

USAID

Javni poziv za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u okviru Projekta podrške razvoja privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji u 2014. godini

Pravo za učešće imaju kandidati iz 12 opština južne i jugozapadne Srbije (Vranje, Leskovac, Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš

Rok za prijavu: 06.06.2014. godine.

Detalji

Javi poziv poslodavcima – program obuke mladih u privatnim preduzećima

usaidUSAID

Javi poziv poslodavcima – program obuke mladih u privatnim preduzećima

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja i 32 lokalne samouprave pozivaju privatne firme da se prijave za učešće u Programu obuke mladih u privatnim preduzećima. Program podrške razvoju radne snage otvoren je za sva privatna preduzeća zainteresovana za angažman novih zaposlenih i podrazumeva dvomesečnu obuku unutar privatnih preduzeća.

Poslodavci će:
• kroz ovaj Program moći da brzo i lako nađu i obuče zaposlene koji odgovaraju njihovim potrebama;
• uštedeti vreme i novac za odabir i angažovanje kadrova koji im trebaju za ostvarenje ciljeva poslovanja.

Program obuhvata besplatnu selekciju kadrova sa traženim kvalifikacijama, njihovo angažovanje i administriranje njihovog angažovanja. Za vreme trajanja obuke kandidati primaju nadoknadu od 60% minimalne bruto zarade koju obezbeđuje USAID Projekat održivog lokalnog razvoja, po osnovu Ugovora o stručnom usavršavanju. Obuka je namenjena mladima do 30 godina starosti za obavljanje poslova u proizvodnom i sektoru usluga.

Javni pozivje otvoren do 17. novembra 2013. godine.

Link

Konkurs za mlade preduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji

young-farmersUSAID

Konkurs za mlade preduzetnike u poljoprivrednoj proizvodnji

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, pokreću zajednički Program “Poljoprivrednopreduzetnički inkubatori za mlade”.

Članice međuopštinskog partnerstva, Grad Zrenjanin, opštine Kikinda i Novi Bečej, pozivaju nezaposlene mlade osobe uzrasta do 35 godina da se prijave za učešće u Programu.

Program je namenjen nezaposlenim mladim osobama sa ograničenim resursima za bavljenje poljoprivredomi ima za cilj da im pomogne da skrate vreme i troškove potrebne za osnivanje i razvoj sopstvenih poljoprivrednih gazdinstava za proizvodnju visokoprofitabilnih kultura. Program omogućava mladim nezaposlenim osobama da se dodatno obuče i praktično osposobe da nakon izlaska iz inkubatora započnu sopstveni agrobiznis kroz savremen uzgoj povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju.

Program “Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” se sastoji iz dve komponente:

1. Edukativne, koja obezbeđuje obuke nezaposlenim mladim osobama zainteresovanim da započnu sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju, i

2. Inkubatorske, koja obezbeđuje korišćenje zemljišta, infrastrukture i plastenika za uzgoj povrtarskih kultura.

1) Edukativna komponenta programa inkubatora podrazumeva petodnevnu obuku za 150 mladih. Obuka će se održati tokom oktobra 2013. godine u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju i obuhvataće sledeće oblasti:
• pokretanje sopstvenog biznisa u poljoprivredi,
• finansijska podrška za registrovane poljoprivrednike,
• poslovno planiranje poljoprivrednog gazdinstva,
• udruživanje proizvođača i poslovno povezivanje sa preradjivacima i kupcima,
• savremeni načini uzgoja povrća u plastenicima i na otvorenom polju,
• standardi u povrtarskoj proizvodnji,
• vrednosni lanac sektora povrtarstva, tržište i prodaja povrtarskih proizvoda, i
• koncept poljoprivrednog inkubatora i priprema za konkurs.

Ko može da učestvuje u ovoj kompomenti programa?
Edukativna komponenta programa namenjena je brojnijoj populaciji mladih do 35 godine. Obuhvata tri grupe korisnika:
• mladi nezaposleni koji nemaju raspoložive resurse da odmah započnu sopstveni agrobiznis i kojima je, pored obuka, potrebno zemljište i oprema za proizvodnju povrća,
• mladi nezaposleni koji poseduju zemljište i opremu i koji mogu odmah da organizuju svoj agrobiznis ali im nedostaju znanje i iskustvo u proizvodnji povrća i preduzetništvu u poljoprivredi, i
• mladi koji se već bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji žele da diverzifikuju proizvodnju i da se preorjentišu na proizvodnju povrća na otvorenom ili u plastenicima ali im nedostaju znanje i iskustvo.

Polaznici obuka stiču pravo učešća u narednom konkursu za drugu komponentu programa, ulazak u poljoprivredne inkubatore.

Svi zainteresovani, koji imaju pravo učešća u programu obuka, treba da dostave popunjenu prijavu, najkasnije do 15. oktobra 2013. godine.

2) Inkubatorska komponenta programa obezbediće za korisnike „Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” na tri lokacije, u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju, korišćenje zemljišta, infrastrukture i plastenika u periodu od jedne do dve godine, u zavisnosti od vrste povrtarskih kultura koje se gaje. Inkubatorska komponenta programa je usled ograničenih kapaciteta inkubatora (broj plastenika i površina poljoprivrednog zemljišta) namenjena manjem broju mladih (najviše do 40 korisnika) koji ispunjavaju strožije kriterijume konkursa.

Vreme i način realizacije Konkurs za drugu komponentu programa „Poljoprivredno-preduzetničkih inkubatora za mlade” biće otvoren u periodu od 1. do 15. novembra 2013. godine. Detalji konkursa i dokumenta za prijavljivanje će biti dostupna učesnicima obuka tokom oktobra.

Ulazak odabranih korisnika u poljoprivredne inkubatore u sve tri opštine i početak proizvodnje povrća u plastenicima predviđeni su za kraj marta 2014. godine. Korisnici poljoprivrednih inkubatora, budući preduzetnici u poljoprivredi, imaće podršku iskusnih profesionalaca – mentora, koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i poljoprivrednu proizvodnju radeći sa njima tokom perioda inkubacije (1-2 godine). Obaveza korisnika inkubatora će biti da obezbede poljoprivredne alatke, mehanizaciju i sav
repromaterijal nephodan za proizvodnju povrća u periodu inkubacije (rasad, seme, zaštitna sredstva, đubriva, pomoćni materijali, itd.). Polaznici će takođe imati obavezu da nakon perioda inkubacije nastave rad na svom poljoprivrednom gazdinstvu kroz pokretanje sopstvenog biznisa i ulaganje u podizanje plastenika, kao i mogućnost da učestvuju kao mentori u obuci novih polaznika u inkubatoru i prenosu znanja i iskustava u radu.

Ko može da učestvuje u inkubatorskoj komponenti Programa?
• Nezaposleni do 35 godina;
• Sa minimum završenom srednjom školom
• Koji po ulasku u inkubator mogu da registruju poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji Kikinde, Zrenjanina ili Novog Bečeja (ispunjavaju minimalni uslov za registraciju gazdinstva kao vlasnici ili zakupci najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta),
• Imaju jasno obrazložen biznis plan sa predviđenim resursima za nabavku repromaterijala za proizvodnju,
• Koji su pohađali edukativnu komponentu inkubatora – obuke,
• Nameravaju da ostanu da žive u Kikindi, Zrenjaninu ili Novom Bečeju.

Proces selekcije
Selekciju korisnika druge komponente programa obaviće komisija formirana od predstavnika lokalnih samouprava, predstavnika USAID projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.
Odabrani korisnici biće obavešteni o prijemu u program elektronskim putem. Od trenutka prijema u program do početka rada u poljoprivrednom inkubatoru može proći do četiri meseca.

Detaljnije

Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa

usaidUSAID

Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa (APS)

Rok: 3. jun 2013.
Datum objavljivanja: 03. April 2013.
Datum zatvaranja: 03. Jun 2013.
Tip instrumenta finansiranja: grant
Iznos koji se dodeljuje: 300.000-500.000 $

Prihvatljivi aplikanti: neprofitne ili volonterske organizacije, “for-profit” privatne kompanije i organizacije, poslovne i trgovinske asocijacije, fondacije, kvalifikovane lokalno-registrovane organizacije civilnog društva, akademske institucije, konsultantske firme (aplikanti moraju biti zakonski priznate organizacione jedinice u skladu sa važećim zakonom; pojedinac ne može biti aplikant)

Kao savetodavno preduzeće osnovano za rešavanje problema siromaštva, ekonomskog razvoja i pitanjima upravljanja, USAID teži da poveća razvojni uticaj svih svojih programa. Trenutno, postoji nesklad između potreba privatnog sektora i kapaciteta postojeće radne snage, koji nastavlja da doprinosti visokoj stopi nezaposlenosti, posebno među mladima. U cilju rešavanja problema u vezi sa privrednim rastom u Srbiji, USAID/Srbija nastoji da angažuje partnere iz privatnog sektora u zajedničkim aktivnostima sa namerom da se ubrza proces tranzicije srpske privrede i podrži proces evropskih integracija. USAID/Srbija je identifikovala razvoj radne snage kao sredstvo za rešavanje šireg problema nezaposlenosti. Ona podstiče sveobuhvatan pristup izazovima ekonomskog rasta, ne samo kroz razvoj ljudskog kapitala, već i razvoj institucionalnih kapaciteta.

USAID/Srbija traži predloge koji opisuju i razvijaju pristupe koji podstiču inovativna, suštinska i održiva unapređenja u kvalitetu i relevantnosti veština kod radne snage. Predlozi se mogu odnositi na širok spektar veština potrebnih privatnom sektoru, uključujući tehničke veštine u sektorima sa izvoznim potencijalom. Predlozi treba da predlože intervencije koje unapređuju institucije i sisteme, koji unapređuju kvalitet radne snage u Srbiji. Od potencijalnih savezničkih partnera, očekuje se da donesu značajne nove resurse, ideje, tehnologije i/ili partnere za razvojne aktivnosti. Ilustrativne vrste rezultata su: poboljšane tehničke veštine u sektorima sa izvoznim potencijalom, povećan broj radnih mesta i/ili kreirana radna mesta sa punim radnim vremenom, poboljšane radne prakse, unapređena proizvodnja kroz usvajanje najboljih EU i međunarodnih praksi, uvedene nove tehnologije proizvodnje i nastavne tehnologije, uvedeni međunarodno priznati standardi kvaliteta itd.

Više informacija:

http://serbia.usaid.gov/opportunities/grant-opportunities.1074.html

http://serbia.usaid.gov/upload/documents/Grants/IDEAS%20GDA%20SRB%20ADD%20SOL-169-13-000002.pdf

http://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/opportunities-funding/global-development-alliance-annual-program

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1880/2013_GDA_APS.pdf

Konkurs za program stručne prakse u državnim institucijama

USAID

Konkurs za program stručne prakse u državnim institucijama

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za program stručne prakse u državnim institucijama Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar 2012. godine

Detalje konkursa i prijavne formulare možete videti OVDE.

Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

USAID

Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava za 2012. godinu – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

Naslov programa: Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava za 2012. godinu – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Donator / institucija koja je objavila poziv: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID Business Enabling Project)

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Svrha ovog poziva je da prikupi pisma zainteresovanosti i aplikacije od kvalifikovanih, pravno registrovanih, neprofitnih, profitnih i nevladinih organizacija iz Srbije u cilju finansiranja inovativnih pristupa koji doprinose daljoj realizaciji ciljeva USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja (USAID Business Enabling Project) na teritoriji Republike Srbije u sledećim oblastima:

Zakonodavstvo i uprava u oblasti privrede i preduzetništva u Srbiji
•    Unapređenje trgovinskih zakona i poslovnog zakonodavstva uključujući i podizanje efikasnosti vladinih tela koja implementiraju te zakone i regulative
•    Podrška efektivnim partnerstvima između malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP) i Vlade Republike Srbije (Vlada RS) u razvoju i implementaciji regulatornih reformi
•    Vođenje dijaloga između Vlade RS i MSPP na temu regulatornih reformi i aktivnosti sa dalekosežnim efektima
•    Unapređenje regulatornog procesa revizije i procesa procene regulatornog uticaja
•    Unapređenje konkurentne politike Vlade RS i kapaciteta za implementaciju te politike
•    Unapređenje standarda korporativnog upravljanja, politika i regulativa.

Makroekonomska politika i upravljanje javnim finansijama u Srbiji
•    Unapređenje procesa budžetiranja, analize fiskalne politike i efikasnosti upravljanja finansijama Vlade RS
•    Unapređenje upravljanja javnim dugom i uslova za finansiranje od strane Vlade
•    Unapređenje makroekonomske politike i strategije.

Razvoj finansijskog tržišta u Srbiji
•    Razvoj finansijskog tržišta u Srbiji
•    Povećanje raspoloživog kapitala za MSPP kroz kreiranje zakonodavnog okvira  za nebankarske finansijske institucije
•    Ojačavanje integriteta tržišta kapitala kroz obezbeđenje poštovanja zakona o bezbednosti hartija od vrednosti od strane emitera i brokera
•    Poboljšanje pristupa Vlade finansijskim sredstvima kroz razvoj dugoročnog, likvidnod tržišta javnog duga
•    Ojačavanje javno-privatnog dijaloga na temu finansijskog sektora i njegove uloge u ekonomskom razvoju.

Aplikanti: Pravno registrovane neprofitne, profitne i nevladine (NVO) organizacije sa teritorije Republike Srbije

Finansiranje: od 500.000 do 3.000.000 RSD

Trajanje projekta: 8 meseci

Rok za prijavu: 20. decembar 2012. godine

Kontakt osoba – Jasmina Debeljak Maljković: grants@bep.rs

Link

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvođenje međuarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

USAID

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvođenje međuarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

Agrobiznis projekat, koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj – USAID, organizuje Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvonenje menunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane.

Cilj programa je da se, kroz pružanje stručne i finansijske pomoći, ovaj proces omasovi i ubrza, i time doprinese podizanju nivoa kvaliteta i konkurentnosti domaćih proizvoda, što će olakšati njihov plasman na sve zahtevnijem svetskom tržištu.

Invidualna finansijska podrška za uvonenje standarda (sertifikaciju) iznosi najviše 5,000 američih dolara, za finansiranja do 70% troškova sertifikacija. Svaka odobrena aktivnost mora biti završena u periodu od tri meseca od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Sredstva se dodeljuju po principu refundacije troškova, koje ostvari primalac bespovratnih sredstava tokom realizacije odobrenog projekta.

Podrška je namenjena privrednim društvima, poljoprivrednim zadrugama i individualnim poljoprivrednim proizvonačima, sa većim obimom proizvodnje, koji se na teritoriji Republike Srbije bave proizvodnjom svežeg i preranenog povrća i voće, mesa i mesnih preranevina, mlečnih proizvoda, pečuraka, lekovitog bilja i šumskih plodova, a koji su zainteresovani za uvonenje sledećih standarda:

1. Dobra poljoprivredna praksa u skladu sa GlobalGAP standardom;
2. Sistema zaštite životne sredine – ISO 14001;
3. Sistema upravljanja bezbednošću hrane – ISO 22000 i HACCP;
4. Organska proizvodnja – Organic;
5. Specifični tržišni standardi – Halal, Kosher, BRC, IFC i drugi standard.

Zainteresovana privredna društva, poljoprivredne zadruge i individualni poljoprivredni proizvonači treba da dostave svoje prijave i svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa zahtevima opisanim u dokumentu pod nazivom “Finansijska podrška (grantovi) za uvođenje međunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane – Opis programa i kriterijumi”, na sledeću poštansku adresu:

USAID AGROBIZNIS PROJEKAT
Ref. Grants for Standards
Internacionalnih brigada 57
11 000 Beograd

Detaljne informacije o programu, uslovima za dobijanja bespovratnih sredstava i
obrazce za prijavu možete naći na Internet adresi http://www.agrobiznis.net/serbian/31/nabavke/, ili putem elektronske pošte
na sledećoj adresi: office@agrobiznis.net, kao i u našim kancelarijama u:
Beogradu, ul. Internacionalnih brigada 57, tel. 011/243 66 11; Čačku, ul. Dragiše Mišovića 73, tel. 032/371 554; Novom Sadu, ul. Školska 3, tel. 021/528 490; i Nišu, ul. Kralja Stefana Prvovenčanog 44-46, tel. 018/526 228.

Javni poziv za dostavljanje aplikacija biće otvoren najdalje do 31. marta 2012. godine, tj. do ispunjenja kvote predvinene ukupnim budžetom za ovaj program finansijske podrške. Prijave će biti razmatrane od strane komisije i odobravane jednom mesečno, ili češće, a u skladu sa dinamikom podnošenja prijava.

USAID Agrobiznis projekat ravnopravno tretira sve podnosioce zahteva, bez obzira na
pol, versku i nacionalnu pripadnost.

Informacije
Opis i kriterijumi
Prijava
Uporedna tabela

Link

Takmičenje u izradi najboljeg biznis plana

USAID

Takmičenje u izradi najboljeg biznis plana

U okviru podrške za razvoj preduzetništva mladih u agrobiznisu, USAID Agrobiznis projekat pokreće program dodele bespovratnih sredstva studentima i  srednjoškolcima, koji su uspešno završili programe poslovne obuke pod pokroviteljstvom USAID Agrobiznis projekta, na Poljoprivrednim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, Agronomskom fakultetu u Čačku, kao i u srednjim školama u okviru programa “Dostignuća mladih Srbije.”

Pravo da učestvuju u programu dodele bespovratnih sredstava imaju mladi uzrasta izmenu 15 i 24 godina, koji planiraju da se u sklopu svog biznis plana bave proizvodnjom i preradom sledećih proizvoda:
1. Sveže i preraneno povrće, jagodičasto i drvenasto voće
2. Proizvodi od mesa
3. Posebni sirevi, kajmaci i drugi mlečni proizvodi
4. Pečurke
5. Lekovito bilje i šumski plodovi

Kod podnošenja zahteva za dodelu besporvratnih sredstava, zainteresovani studenti I srednjoškolci, koji ispunjavaju gorenavedene kriterijume, treba da imaju u vidu sledeća pravila USAID Agrobiznis projekta:

•Podnosilac zahteva može da traži najviše $15,000 za svoj projekat.

•Bespovratna sredstva su obezbenena za najmanje 20 najboljih biznis planova.

•Primalac bespovratnih sredstava može biti samo pravno lice (preduzeće, komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, i sl.) registrovano kod Agencije za privredne registre. U trenutku podnošenja zahteva, podnosilac može biti neregistrovan ili u procesu registracije, ali pravo da koristi bespovratna sredstva imaće tek po obavljenoj registraciji.

•Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti dostavljen u formi propisanoj od strane USAID Agrobiznis projekta, popunjen elektronski u skladu sa instrukcijama koje se nalaze u formi (videti formu u prilogu). Zahtev treba dostaviti u pisanoj formi (potpisan i overen), kao i na CD-u. Poželjno je da forma zahteva bude popunjena na engleskom jeziku.

•Nabavku tražene opreme obavlja isključivo USAID Agrobiznis projekat.

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi preciznu tehničku specifikaciju za opremu
koja se nabavlja iz bespovratnih sredstava. Precizna tehnička specifikacija
podrazumeva opis opreme u sledećim kategrijama: opšte karakteristike (dimenzije,
boja, vrsta materijala, i sl.), tehničke karakteristike i performanse (snaga, kapacitet I sl), kao i druge specifične karakteristike, koje imaju značaj kod nabavke opreme.

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi najmanje tri pisane ponude od strane
odgovarajućih dobavljača, za svaku navedenu stavku budžeta ili budžet u celini.
Ponude za traženu opremu moraju biti uporedive, i moraju sadržati kontakt
informacije ponunača, biti na memorandumu firme, overene pečatom i potpisom.

•Kod podnošenja zahteva, neophodno je definisati najviše tri komada opreme, koja će biti predmet nabavke iz bespovratnih sredstava. Podnosilac zahteva može da traži više od tri komada opreme, samo u slučaju menuzavisnih komponenti koje čine jedan sistem funkcionalnim.

•Tražena oprema mora biti proizvedna i dopremljena prvenstveno iz SAD-a i Srbije, a ako takva oprema ne postoji u ove dve zemlje, onda u obzir dolazi nabavka iz
zemalja regiona i EU.

•Podnosilac zahteva mora da pruži jasno obrazloženje opravdanosti investicije po
kriterijumima USAID Agrobiznis projekta, a na osnovu podataka iz biznis plana.
Shodno tome, podnosilac zahteva mora dostaviti kvantifikovane projekcije rezultata
bespovratne pomoći za period od godinu dana od dana sprovonenja predloženih
aktivnosti, koristeći listu indikatora iz propisane forme zahteva (porast prodaje,
otvaranje novih radnih mesta, itd.).

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i svu dodatnu dokumentaciju neophodnu za obradu aplikacije, koja nije navedena u propisanoj formi u prilogu, a koju bude tražilo osoblje USAID Agrobiznis projekta.

•Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti u potpunom saglasju sa
elementima biznis plana u smislu budžeta, korisnika bespovratnih sredstava i
projektovanih rezultata.

•Bespovratna sredstava se ne mogu korisiti za nabavku žive stoke, sadnica, pesticida, nubriva, motornih vozila, korištene opreme, farmaceutskih proizvodi, luksuzne opreme, sredstava za kontracepciju, kao i opreme za osmatranje, modifikaciju vremena, kocku i proizvodnju alkohola. Takone, bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za rekonstrukciju postojećih granevinskih objekata i izgradnju novih granevinskih objekata.

•Bespovratna sredstva moraju biti iskorištena tako da ne narušavaju životnu sredinu, i da su u skladu sa svim prikladnim nacionalnim, pokrajinskim i lokalnim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine, a koje nisu zabranjene menunarodnim sporazumima.

•Poslovne aktivnosti i sredstva podnosioca zahteva ne smeju biti predmet bilo kakve parnice ili spora sa bilo kojim pravnim ili fizičkim licem.

•Primalac bespovratnih sredstava je obavezan da prijavi prihode ostvarene zahvaljući dodeljenim bespovratnim sredstvima u toku trajanja projekta. Takone, podnosilac zahteva mora da navede u svojoj aplikaciji ili biznis planu na koji način će iskoristiti prihode stečene zahvaljujući dodeljenim sredstvima.

Svi zainteresovani, koji imaju pravo učešća u programu dodele bespovratnih sredstava, dužni su da dostave zahteve za dodelu bespovratnih sredstava, u skladu sa gore navedenim uputstvima, najkasnije do 31. avgusta 2011. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa dodelom sredstava mogu se dobiti putem telefona u kancelarijama USAID Agrobiznis projekta u Beogradu, Nišu, Čačku i Novom Sada ili na email adresu: office@agrobiznis.net

Uputstva i detaljne informacije

Prijava

Link

USAID – Agribusiness Project

USAID – Agribusiness Project

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške marketinškim i promotivnim aktivnostima u agrobiznisu

USAID Agrobiznis projekat je petogodišnji program stručne i finansijske podrške lancima vrednosti u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije u Srbiji, koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). Osnovni cilj USAID Agrobiznis projekta je podizanje konkuretnosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, povećanje prodaje i otvaranje novih radnih mesta.

U sklopu finansijske podrške, USAID Agrobiznis projekat organizuje program finansijske podrške poljoprivredno-prehrambenim firmama i zadrugama, čiji je cilj unapređenje vlastitog marketinga i promocije na domaćem i stranom tržištu, i koji se na teritoriji Republike Srbije bave proizvodnjom svežeg i prerađenog povrća, jagodastog i drvenastog voća, mesa i mesnih prerađevina, posebnih sireva, kajmaka i drugih mlečnih proizvoda, pećuraka, lekovitog bilja i šumskih plodova.

Individualna podrška po firmi ili zadruzi iznosi 25,000 američkih dolara za finansiranje do 50% ukupnih troškova marketiniških i promotivnih usluga. Svaka aktivnost mora biti završena u periodu od godinu dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Sredstva se dodeljuju po principu refundacije stvarnih troškova, koje ostvari primalac bespovratnih sredstava tokom realizacije odobrenog projekta. Poljoprivredno-prehrambene firme i zadruge, čiji se proizvodni i/ili prerađivački kapaciteti nalaze u nedovoljno razvijenim područjima Srbije sa visokom stopom nezaposlenosti, imaće prednost u dodeli bespovratnih sredstava.

Zainteresovane poljoprivredno-prehrambene firme i zadruge treba da dostave svoje prijave i svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa zahtevima opisanim u dokumentu pod nazivom „Finansijska podrška (grantovi) za marketing i promotivne aktivnosti u agrobiznisu – Opis programa i kriterijumi”, na sledeću poštansku adresu:
USAID AGROBIZNIS PROJEKAT Ref. Grants Program for Marketing and Promotional Activities Internacionalnih brigada 57, 11 000 Beograd

Detaljne informacije o programu i uslovima za dobijanja bespovratnih sredstava, kao i obrasce za prijavu možete naći na Internet adresi
http://www.agrobiznis.net/serbian/31/javni-pozivi-konkursi/
ili putem elektronske pošte na sledećoj
e-adresi: Slavenko_Djokic@agrobiznis.net

Javni poziv za dostavljanje aplikacija biće otvoren najdalje do 15. februara 2011. godine, tj. do ispunjenja kvote predviđene ukupnim budžetom za ovaj program finansijske podrške.
USAID Agrobiznis projekat ravnopravno tretira sve podnosioce zahteva, bez obzira na pol, versku i nacionalnu pripadnost.