Prezentacija u organizaciji Regionalne privredne komore Subotica

Vesti

InformationTechnologyRegionalna privredna komora Subotica, u saradnji sa SQR Tim Beograd, Vas poziva da prisustvujete prezentaciji
 
SOFTVERSKI PROGRAM – REŠENJE ZA UVOĐENJE I ODRŽAVANJE SISTEMA KVALITETA U MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA 9001:2008

koja će biti održana dana 17. maja 2013. godine (petak), sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama RPK Subotica, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.

Prezentaciju će držati predstavnik privrednog društva SQR Tim, Beograd, koje je kreiralo aplikaciju.

PREDNOSTI SOFTVERSKOG PROGRAMA:

•         organizacije mogu same da implementiraju sistem i održavaju ga
•         njegovo korišćenje je jednostavno i lako, zamenjuje papirnu formu u realizaciji zahteva definisanih navedenim standardom
•         pozitivno utiče na poboljšanje poslovnih procesa, porast efikasnosti, povećanje zadovoljstva klijenata
•         daje automatski potrebne analize za odlučivanje na bazi činjenica
•         štedi vreme u generisanju podataka jer je lako za upotrebu
•         softversko rešenje je bazirano na pozitivnim iskustvima iz prakse i postoji implementirano u većem broju organizacija
•         rešenje je dovoljno fleksibilno da može da se primeni za svaku organizaciju i proširuje sa potrebim dodatnim rešenjima za pojedine oblasti ako je to organizaciji potrebno
•         softversko rešenje ima mogućnost za izbor jezika koji će se koristiti: srpski ili mađarski i time dodatno pojednostavljuje razumljivost u procesu uvođenja i upravljanje sistemom kvaliteta
•         nije potrebno održavanje programa.
•         osim za zahteva standarda 9001:2008, postoje softverska rešenja za zahteve standarda 14001 i OHSAS 18001 koja se mogu integrisati

U periodu nakon prezentacije softverskog rešenja, planira se obuka za korišćenje programa koja traje samo 5 dana.  Korisnici ne moraju poznavati EXCEL ili zahteve standarda ISO 9001.   Organizacije imaju savetodavnu podršku u vezi sa funkcionisanjem softverskog rešenja tokom 3 godine.

Prijavni list za obuku će se moći popuniti na dan prezentacije, a naknadna informacija o organizovanju obuke i prijavni list će biti dostavljeni putem e-maila.

Vaše prisustvo na prezentaciji potvrdite na e-mail nebojsa.sevo@komora.net ili telefonom na 024/553-357, najkasnije do 16.05.2013. godine.