Donacije za praktične i inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje civilnog društva

Konkursi

Erste FoundationERSTE FOUNDATION

Donacije za praktične i inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje civilnog društva

ERSTE Fondacija nudi donacije za praktične i inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje civilnog društva u jednoj ili više zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope.

Kome dodeljujemo sredstva?
ERSTE Fondacija podržava samo neprofitne organizacije.

Za šta dodeljujemo sredstva?
•    Ideje koje se tiču trenutnih i budućih društvenih promena u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
•    Sadržaj koji se razvija iz lokalini potreba i ima potencijalne prekogranične implikacije
•    Inovativne doprinose koji se bave trenutnim lokalnim, nacionalnim i transnacionalnim pitanjima
•    Ideje koje zagovaraju susrete sa drugim kulturama
•    Identifikaciju transformativnih procesa u društvima i njihovi uticaji na različite generacije
•    Inicijative koje podržavaju održivi razvoj civilnih društava u u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
•    Projekte koji daju podršku vizijama orijentisanim prema vizijama budućnosti mladih talenata u lokalnim i globalnim kontekstima

Kada aplicirati: Najmanje 4 meseca pre pocetka projekta.

Aplikacion formular je ovde

Erste Foundation