Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima

Konkursi

contest_winnerMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima

Fond za mlade talente, koji radi pod okriljem Ministarstva omladine i sporta, sa zadovoljstvom saopštava da je danas, 3. aprila 2013. godine, raspisao Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2012. godine.

Konkurs će trajati do 10. maja 2013. godine, a priliku da dobiju nagradu Fonda imaće svi učenici srednjih škola koji su u toku kalendarske 2012. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta u pojedinačnoj konkurenciji na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2011/2012. i 2012/2013. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Standardima za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti koje je usvojio Fond, osim za oblast fizičkog vaspitanja i sporta gde se nagrađuju najbolji postignuti rezultati na takmičenjima i u ekipnoj konkurenciji u skladu sa Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond.

Fond za mlade talente je od 2008. godine do kraja 2012. godine nagradio više od 3500 učenika srednjih škola koji su postigli izuzetne uspehe na republičkim i međunarodnim takmičenjima.

Ovogodišnji konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola objavljen je u dnevnom listu „Politika“ kao i na internet stranicama Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.dositeja.rs, na omladinskom portalu „Zamisli život“ –www.zamislizivot.org i „Facebook” stranici Fonda za mlade talente.

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs, Kriterijume za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja, Standarde za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2011/2012. i 2012/2013. godinu Ministarstva prosvete i nauke možete preuzeti ovde.

Link