Poziv za dodeljivanje grantova mladim feministkinjama

FOND ZA MLADE FEMINISTKINJE Poziv za dodeljivanje grantova mladim feministkinjama Fond za mlade feministkinje (Young Feminist Fund) otvara drugi poziv za dostavljanje predloga projekata sa namerom da pruži podršku više od 16 grupa mladih feministkinja, vođenim od strane mladih žena ili transrodnih osoba mlađih od 30 godina. Rok za dostavljanje  aplikacija je 26. mart, 2013. […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije

MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije   Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu  („Službeni glasnik RS“ br. 114/12), u skladu sa Zaključkom Vlade […]

Nastavi

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora 1.Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. mart 2013. godine. Konkursnu dokumentaciju […]

Nastavi