Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća

Konkursi

Ministarstvo finansija i privrede, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisuje

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru programa za unapređenje inovacija

Projekat integrisane podrške inovacijama (IISP) finansira Evropska unija u cilju podsticanja konkurentnosti i ekonomskog rasta u Republici Srbiji, kroz jačanje inovacija u malim i srednjim preduzećima. Svrha PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE INOVACIJA, koji se relizuje kroz ovaj projekat, je da podstakne tehnološke inovacije u malim i srednjim preduzećima kroz besplatnu obuku i trening za započinjanje i realizovanje inovativnih aktivnosti.

Program za unapređenje inovacija obezbeđuje tehničko-konsultantsku podršku za 300 malih i srednjih preduzeća kroz obuku, trening i konsalting u oblasti strateškog planiranja i realizovanja inovacija za sledeće aktivnosti:
•    razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
•    uvođenje novog ili poboljšanje postojećeg procesa proizvodnje;
•    unapređenje organizacione strukture preduzeća;
•    unapređenje marketing strategije preduzeća;
•    povezivanje malih i srednjih preduzeća sa organizacijama za podršku inovacijama i inovacionim mrežama (Evropska mreža za preduzetništvo i dr.)
•    povezivanje malih i srednjih preduzeća sa lokalnim inovacionim info centrima, koji preduzećima mogu pružiti korisne informacije za razvoj tehnologije, proizvoda ili poslovnog procesa;
•    povezivanje malih i srednjih preduzeća sa tehnološkim brokerima, koji pomažu kompanijama da pronađu nove tehnologije za unapređenje i razvoj proizvoda, usluga ili poslovnih procesa odnosno podstiču transfer tehnologija od naučno-istraživačkih institucija ka inovativnim preduzećima.

Kriterijumi za učešće u programu:
Za podršku Programa za unapređenje inovacija mogu da se prijave preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:
•    Da su registrovana na teritoriji Srbije u Agenciji za privredne registre;
•    Da spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća (u skladu sa definicijom Evropske unije – preporukom Evropske komisije 2003/361/EC) što podrazumeva:
o    Da imaju između 10 – 250 zaposlenih;
o    Da su u 2011. godini imala godišnji proment manji od 50 miliona evra ili vrednost ukupne imovine manju od 43 miliona evra;
•    Da se bave proizvodnjom proizvoda ili pružanjem usluga u sledećim sektorima:
1.    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata;
2.    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda;
3.    Prozvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
4.    Proizvodnja električne opreme; mašina i opreme; motornih vozila, prikolica i poluprikolica, kao i ostale opreme za transport;
5.    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike; ostalih nemetalnih proizvoda, osnovnih metala i metalnih proizvoda, osim mašina i opreme;
6.    Izdavačka delatnost (uključujući i izdavanje softvera);
7.    Telekomunikacije;
8.    Računarsko programiranje, konsultantske i povezane delatnosti;
9.    Ostale informacione uslužne delatnosti;
10.    Proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Pripadnost jednom od navedenih sektora nije isključiv uslov za prijavu. Za podršku se mogu prijaviti i preduzeća koja ne pripadaju navedenim sektorima, ali koja su inovativna i mogu imati koristi od podrške Programa za unapređenje inovacija.

Način prijavljivanja
Dokumenta za prijavljivanje mogu se preuzeti u prostorijama Programa integrisane podrške inovacijama, Pajsijeva 4, III/12, 11 000 Beograd ili na internet stranici www.iisp.rs – Registracija za podršku. Za detaljnije informacije možete se obratiti na telefon 011/ 3620 932.

Poziv za Program za unapređenje inovacija u malim i srednjim preduzećima je otvoren do daljnjeg.

Popunjenu prijavu i prateću dokumentaciju možete poslati na adresu
Pajsijeva 4, III/12, 11 000 Beograd ili na e-mail adresu sme.innovation@iisp.rs.

Obaveštenje o izboru
Program integrisane podrške inovacijama će obavestiti odabrana preduzeća i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora za učešće u Programu za unapređenje inovacija.

Konkursna dokumentacija

Javni poziv

Upitnik za preduzeća

Uputstvo za prijavu

Link