COACHING TRAINING – 28. jun 2012. godine – 10,00 – 14,00 časova

Vesti

Trgovinsko-industrijska komora Županije Čongrad i Regionalna privredna komora Subotica zajednički implementiraju projekat pod nazivom

INTERNACIONALIZACIJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U PREKO-GRANIČNOJ REGIJI

broj HUSRB/1002/211/094, sa skraćenim nazivom SMEINT, u okviru Programa preko-granične saradnje IPA Mađarska-Srbija.

Opšti cilj ovog projekta je razvoj srpskih i mađarskih preduzeća uključenih u projekat putem prenosa znanja i povećanja broja poslovnih kontakata.  Projekat takođe ima za cilj prenošenje dobrih praksi (iskustava) i razvoj menadžerskih veština srpskih i mađarskih malih i srednjih preduzeća.  U okviru projekta biće organizovani seminari, treninzi i B2B (business to business) sastanci u Subotici i Segedinu.

Naglašavamo da je ovo drugi, u seriji od šest događaja, u okviru ovog projekta, i prvi od tri koja će se dešavati u Subotici, dok je u Segedinu već održan prvi seminar na temu Coachinga.

Drugi događaj u okviru našeg projekta je Coaching Training, koji će biti organizovan u Subotici, 28. juna 2012. godine sa početkom u 10,00 časova i trajanjem do 14,00 časova u prostorijama Regionalne privredne komore Subotica, Senćanski put 15, 24000 Subotica.

Teme koje će biti obrađene od strane dva eksperta iz Mađarske su:

1.    Opšti uvod u metod coachinga
•         Teorije i koncepti
•         Pristupi coachingu i definicije coachinga
•         Kapaciteti i zahtevi za trenere
•         Uloga coachinga u unapređenju procesa donošenja odluka u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata

2.    Iskustva iz Mađarske
•         Predstavljanje mađarskih primera primene coaching metode

3.    Praktični primeri
•         Dijagnosticiranje i procesiranje problema

4.    Situaciona vežba
•         Kako primeniti metodu u stvarnom životu i stvarnim situacijama

Učešće na seminaru je besplatno ali je neophodna prethodna registracija.

Molim Vas da registracioni list dostavite na e-mail nebojsa.sevo@komora.net ili faks 024/553-357 najkasnije do 27. juna 2012. godine.

Regionalna privredna komora Subotica