Javni poziv mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP

Konkursi

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru.

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 150 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2012. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga
• Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
• Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
• Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
• Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
• Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
• Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

USLOVI  JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
• većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

KATEGORIJE KANDIDATA
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:
• Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2011. godine;
• Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2011. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
• Za novoosnovane privredne subjekte:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta – deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);

2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);

• Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2011. godine:
1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);

2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);

3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);

4. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2011. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

DOSTAVLjANjE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju na adrese:
• Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“, Čarnojevićeva 1, Zrenjanin, 023/510-567; 561-064, www.rcrbanat.rs
• Regionalni centar za razvoj MSPP, Topličin venac 11/4, Beograd, 011/2186-730; 2186-740; 2632-990, www.mspbg.rs
• Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja-Kragujevac, Kralja Petra I 22, 034/300 575; 302 704, www.redasp.rs
• Regionalni centar za razvoj MSPP doo za informacione, edukativne i konsalting usluge, Dragomira Gajića 1, Kruševac, 037/3543-018; 3508-160
• Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“, Petra Ćelovića bb, Užice, 031/523-065; 510-098, www.rrazlatibor.co.rs
• Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica, 024/554-107; 535-109, www.smer.biz
• Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje, Stari korzo 30/3, Požaverac, 012/510-824; 511-823, www.mspne-serbia.org
• Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Cara Dušana 49, Kraljevo, 036/397-777, www.kv-rda.org
• Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka „SEDA“, 7. jula bb, Novi Pazar, 020/332-700; 317-551, www.seda.org.rs
• Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva „Timok“, Nikole Pašića 37/1, Zaječar, 019/426-516; 425-380, www.msp-timok.org
• Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Vlajkova 199, Leskovac, 016/233-440, www.centarzarazvoj.org
• Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga „VEEDA“, 22. decembra bb, Vranja 017/412-207; 414-893; 404-629, www.veeda.rs
• Regionalna razvojna agencija Bačk, Bulevar Mihajla Pupina 20/2, Novi Sad, 021/557-781, www.rda-backa.rs
• Regionalna razvojna agencija Srema, Glavna br.172, Ruma, 022/470-910, www.rrasrem.rs
• Agencija za razvoj MSPP „ALMA MONS“, Svetosavska 3a, Novi Sad, 021/427-822; 427-574, www.almamons.co.rs
• Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“, Trg Oslobođenja 1, Zaječar, 019/426-376, 426-377, www.raris.org
• Oblasna razvojna asocijacija „JUG“, Obrenovićeva 17/1, Niš, 018/515-447; 522-659, www.ora-jug.rs

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV –  MENTORING 2012.“

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-815 ili putem elektronske pošte na adresu milan.vujovic@narr.gov.rs.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 10.05.2012. GODINE

Konkursna dokumentacija