Konkurs za podizanje kapaciteta mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije-2011

Rok za dostavljanje predloga projekata je 07. decembar 2011. godine.

Konkursna dokumentacija

Link

Tags: