Exchange 3 – treći poziv za podnošenje predloga projekata za pakete podrske opstinama

Konkursi

SKGO

Exchange 3 – treći poziv za podnošenje predloga projekata za pakete podrske opstinama

Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa Exchange 3, koji je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju Paketa podrške opštinama (MSP).

Paketi podrške opštinama ne predstavljaju finansijsku podršku, već predstavljaju direktnu tehničku podršku odabranim gradovima/opštinama u Ključnim prioritetnim oblastima (KPA). Paketi podrške su prilagođeni i usmereni na aktuelne prioritete i konkretne potrebe jedinica lokalne samouprave.

Sektori/teme realizacije paketa podrške opštinama uključuju sledeće Ključne prioritetne oblasti:
•    Urbanističko planiranje i upravljanje
•    Održivi lokalno ekonomski razvoj
•    Razvoj i upravljanje ljudskim resursima
•    Upravljanje opštinskim budžetom
•    Upravljanje imovinom
•    Opštinske usluge prema građanima

KO MOŽE DA KONKURIŠE?
Podnosioci projekta mogu biti samo lokalne vlasti – opština, grad ili gradska opština Republike Srbije koje u prethodnim pozivima, u okviru Exchange 3 programa, nisu primili podršku u vidu Paketa podrške opštinama

Podnosioci projekta mogu nastupati samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama.

Sledeće organizacije mogu biti partneri:
•    Drugi grad, opština, ili gradska opština sa teritorije Republike Srbije
•    Institucije i organizacije koje su potpuno/delimično finansirane iz budžeta Republike Srbije/budžeta lokalne samouprave i rade na teritoriji grada/opštine podnosioca predloga projekta
•    Neprofitne organizacije registrovane u Republici Srbiji

KAKO KONKURISATI?
Preuzmite paket za podnošenje projekata ovde

Dodatne informacije

Aplikacije se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti na adresu:
Stalna konferencija gradova i opština – EXCHANGE 3
Makedonska 22, VIII sprat
11000 Beograd, Srbija

Krajnji rok za prijem predloga projakata je 28.decembar 2011. godine u 15h.

Otvoreni info dani za konsultacije sa potencijalnim podnosiocima projekata su 24.novembar i 1.decembar 2011. godine u periodu od 10-16 časova, u prostorijama Stalne konferencije gradova opština, Makedonska 22, XI sprat.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ivanu Milivojeviću, koordinatoru komponente 3 EXCHANGE 3 programa putem telefona 011/3223446 ili putem elektronske pošte ivan.milivojevic@skgo.org

* Tekst oglasa je informativnog karaktera, a Smernice za pripremu projekata su osnovni dokument za podnošenje projekata.

Link