Za mala i srednja preduzeća zapadnog Balkana 141,2 mil EUR

Vesti

EBRD se pridružuje incijativi za pomoć firmama u razvoju

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) razmatra mogućnost da sa ostalim zapadnim investitorima učestvuje u inicijativi pod nazivom „Platforma za mala i srednja preduzeća (SME) zapadnog Balkana“ čiji je cilj obezbeđivanje kapitala za SME u tom regionu.

– „Platforma“ će imati početan kapital u ukupnoj vrednosti do 141,2 mil EUR, namenjen inovacijama u SME zapadnog Balkana i širenju tih preduzeća – objavljeno je na sajtu EBRD.

– Evropska unija, Evropska investiciona banka (EIB) posredstvom Evropskog investicionog fonda (EIF) i potencijalni drugi učesnici, kao što su bilateralni donatori, agencije za razvoj i zemlje u kojima posluje EBRD takođe će učestvovati u „Platformi“ kao investitori – ukazala je EBRD.

„Platforma“ će imati dva fonda – jedan za privatni kapital i drugi za kapital za male firme u nastajanju s izuzetnim potencijalom rasta, odnosno za takozvani rizični kapital. Postojaće takođe službe za garancije i tehničku saradnju.

Očekuje se da će „Platforma“ doprineti povećanju raspoloživosti privatnog i rizičnog kapitala za lokalna SME, unaprediti standarde u poslovanju koji se tiču odgovarajućih sistema finansijskih izveštaja, ekoloških, zdravstvenih i bezbednosnih standarda, sistema korporativnog rukovođanja i slično.

– Takođe će doprineti unapređenju obučenosti, pre svega kad je reč o strateškom planiranju, stvaranju vrednosti i institucionalizaciji SME, kao i tržišnoj ekspanziji putem podsticanja razvoja pogodne klime za rizični kapital i privatne investicije u zapadni Balkan – ukazala je EBRD.

– Lokalna SME u zemljama zapadnog Balkana moći će da se finansiraju posredstvom „Platforme“ tako što će podneti zahteve za privatni ili rizični kapital iz pomenuta dva fonda ili za garancije radi podrške u njihovom pozajmljivanju od lokalnih komercijalnih banaka – navedeno je u saopštenju EBRD.