Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE’

Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti poboljšanja ekonomskog položaja žena

MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti poboljšanja ekonomskog položaja žena na lokalnom nivou

Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa International Management Group (IMG) uz finansijsku podršku Švedske objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve organizacije civilnog društva sve koje se bave rodnom ravnopravnošću i osnaživanjem žena i imaju saradnju sa telom za rodnu ravnopravnost na nivou lokalne samouprave.

U okviru ovog konkursa finansiraće se projekti koji za cilj imaju podršku realizaciji lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja žena kroz realizaciju aktivnosti čiji je cilj unapređenje ekonomskog položaja žena ili stvaranju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja žena i realizaciju definisanih aktivnosti čiji je cilj unapređenje ekonomskog položaja žena.

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme prelaziti ukupan iznos od 15 000 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

Osnovnu dokumentaciju ovog konkursa čine:
• Formular za prijavu predloga projekta – Dokument 1
• Tabelarni budžet – Dokument 2
• Narativni budžet – Dokument 3
• Pravila konkursa i smernice za podnošenje predloga projekta
• Uputstvo za popunjavanje budžeta

Celokupnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Prijave je potrebno dostaviti na predviđenim obrascima dokumenata.

Formulari, pravila i uputstvo su dostupni na engleskom i srpskom jeziku. U slučaju bilo kakvog odstupanja, engleska verzija je važeća.

Dokumentacija se može preuzeti sa sajtova Ministarstva rada i socijalne politike (www.minrzs.gov.rs), International Management Group (www.img-int.org deo „News“) kao i na sajtu www.gendernet.rs. Prijave dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu:

International Management Group
Za: SWE17 konkurs
Vladimira Popovića 6
11070 Novi Beograd

Konkurs je otvoren od 03.10. 2011. godine, a krajnji rok za prijem prijava je 03.11.2011. godine do 12 časova. Naknadno pristigle prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu gender@img-int.org

Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve organizacije civilnog društva koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem, koje imaju iskustva u podizanju svesti javnosti za ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost i koje imaju sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, odnosno telima za rodnu ravnopravnost.

U okviru ovog konkursa finansiraće se aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svesti javnosti u vezi sa seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem, zatim promocijom Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima i pratećim dokumentima, i to u periodu kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ (organizacija relevantnih kampanja, izrada informativnih brošura, javni događaji, fokus grupe, radionice, i druge aktivnosti vezane za podizanje svesti javnosti).

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme biti manja od 5 000 dolara i ne sme prelaziti ukupan iznos od 8 000 dolara.

Osnovnu dokumentaciju ovog konkursa možete preuzeti ovde i nju čine:
•      Formular za prijavu predloga projekta – Dokument 1 (113.5 kB)
•      Tabelarni budžet – Dokument 2 (43.5 kB)
•      Narativni budžet – Dokument 3 (41 kB)
•      Pravila konkursa i smernice za podnošenje predloga projekta (139 kB)
•      Uputstvo za popunjavanje budžeta (92.5 kB)

Prijave je potrebno dostaviti na predviđenim obrascima dokumenata koja se mogu preuzeti na sajtu Ministarstva rada i socijalne politike (www.minrzs.gov.rs), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (www.undp.org.rs),  kao i na sajtu www.gendernet.rs. Prijave dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu:

Projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“
Koče Kapetana 35
11000 Beograd

Konkurs je otvoren 01. septembra 2011. godine, a krajnji rok za prijem prijava je 30. septembar 2011. godine do 12 časova.

Naknadno pristigle prijave neće se razmatrati.
Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti  Projektu „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ na telefone: 011/3860 672, 2422 684 ili elektronskim putem na srzn@minrzs.gov.rs