Konkurs za podnošenje nacrta projekata za program Mi smo na mreži!

Konkursi

BCIF

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Mi smo na mreži!

Za program Mi smo na mreži! mogu se prijaviti lokalna udruženja građana koja se bave omladinskim pitanjima i čiju većinu članstva čine mladi od 15-30 godina, omladinske grupe koje deluju pod okriljem registrovanih udruženja građana ali imaju samostalne aktivnosti u odnosu na organizaciju čiji su deo i neformalne omladinske grupe sa maksimalnim iznosom budžeta do 200.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na upotrebu novih medija, društvenih mreža i informacionih tehnologija za podsticanje omladinskog aktivizma i participacije, usmeravanje pažnje na važne lokalne probleme i teme, pronalaženje odgovarajućih rešenja i podsticanje ljudi da aktivno učestvuju u njihovom sprovođenju.

Osnovni cilj programa Mi smo na mreži! je osnaživanje mladih ljudi da koriste nove medije, društvene mreže i informacione tehnologije kao sredstvo za podsticanje aktivizma među svojom generacijom i u svojoj zajednici i povećanje aktivnog učešća mladih u društvenim promenama.

Rok za podnošenje nacrta projekata je  29. oktobar 2011. godine.

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na stranici programa Mi smo na mreži!, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@bcif.org.

Link