Konkurs za dodelu kredita za početnike „supERSTEp“

Konkursi

ERSTE BANKA

Konkurs za dodelu kredita za početnike „supERSTEp“

Erste Bank a.d. Novi Sad pokreće pilot projekat „supERSTEp“ koji je namenjen obrazovanim, nezaposlenim mladim osobama u Srbiji. Pilot projekat se realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta. Ideja programa je da podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju problema nezaposlenosti u Srbiji i da poboljša finansijsku inkluziju.

Cilj programa
Cilj programa „supERSTEp“ je da podrži obrazovane i nezaposlene mlade koji žele da pokrenu sopstveni posao. Erste Banka će da dodeli 10 „supERSTEp“ kredita u pojedinačnom iznosu do 500.000 dinara pod posebno povoljnim uslovima za kandidate koji budu izabrani u procesu selekcije.

Osnovni kriterijumi za prijavu:
•    da se radi o osobama starosti do 30 godina;
•    da su nezaposleni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili su podneli zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini;
•    da poseduju najmanje VI stepen stručne spreme,
•    da podnesu biznis plan.

Prioritet će imati poslovne ideje koje imaju inovativan karakter ili doprinose rešavanju nekog od problema našeg društva.

Obuka
Nezaposlena lica čiji zahtevi budu izabrani na osnovu predloga Komisije biće u obavezi da pohađaju dvodnevnu obuku u organizaciji NSZ i Erste Banke. Obuka će biti organizovana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nakon završene obuke, kandidatima će biti omogućeno da podnesu zahtev za kredit u Erste Banci, koja donosi konačnu odluku o finansiranju.

Uslovi

Namena: Finansiranje inicijalnih potreba novoosnovanih preduzeća ili preduzetnika

Korisnici: Privredni subjekti koji su dobili pozitivnu odluku o odobrenju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica koji raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje, ili su podneli zahtev za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2011.

Valuta: RSD

Minimalni iznos: /

Maksimalni iznos: 500.000 RSD

Period: do 36 meseci uz mogućnost odobrenja grace perioda do 6 meseci. Grace period je uključen u period otplate kredita

Visina nominalne kamatne stope: RKS +  6%

Način vraćanja: Rate – mesečno

Vrsta kamatne stope: Promenljiva

Naknada za obradu kreditnog zahteva: /

Instrumenti obezbeđenja:
– blanko solo menice potpisane i overene od strane podnosioca zahteva  sa meničnim ovlašćenjem
– ugovorno ovlašćenje (u dva primerka) podnosioca zahteva
– zaloga na opremu koja je predmet kupovine (ukoliko je namena nabavka opreme)

Prijem zahteva:
Zahtev popunjen u dva primerka možete predati u bilo kojoj filijali Erste Banke ili poslati poštom na adresu:
Sektor komunikacija
Za program „supERSTEp“
Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd

Preuzmite zahtev

Zahtev  je potrebno popuniti u celosti, a dodatne informacije ili pojašnjenja možete da dobijete u NSZ.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2011. godine.

Proces razmatranja prijava trajaće oko mesec dana od datuma zatvaranja Konkursa.

Obrada zahteva
Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obradu podnetih zahteva i proveru ispunjenosti osnovnih uslova, a zahteve koji ispunjavaju uslove proslediće Komisiji na dalje razmatranje. Komisija koju čine predstavnici Erste Banke, NSZ, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta vršiće uži izbor.
Prilikom izbora uzeće se u razmatranje i zahtevi kojima je odobrena subvencija za samozapošljavanje od NSZ po Javnom pozivu nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini, a koji ispunjavaju uslove ovog Programa.

Link