Krediti za mlade preduzetnike

Vesti

Erste Banka i Nacionalna služba za zapošljavanje pokreću pilot projekat „supERSTEp“. Program pruža podršku mladim, obrazovanim i nezaposlenim osobama sa preduzetničkim idejama koje nisu izvodljive bez finansijske pomoći, i tako afirmiše koncept samozapošljavanja u Srbiji.

Mladi ljudi koji žele da naprave prve korake u poslu koji su odabrali moći će da do 31. oktobra konkurišu za kredite koje pod povlašćenim uslovima odobrava Erste banka. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, kao i Ministarstva omladine i sporta.

„Nacionalna služba za zapošljavanje podržava svaku inicijativu koja pomaže mladim ljudima da lakše dođu do posla, jer su oni sa stanovišta zapošljavanja u najtežoj poziciji. Ovakav projekat upravo ima smisla, jer oko 37.000 mladih ljudi sa završenim fakultetom i višom školom čeka na posao“, kaže Dejan Jovanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje i dodaje da najveću prepreku u pronalaženju posla mladima predstavlja nedostatak iskustva, praktičnih znanja i veština za obavljanje konkretnog posla. To je, po njegovom mišljenju, delom posledica raskoraka obrazovnog sistema i konkretnih potreba poslodavaca.

„Uz pomoć programa NSZ „Prva šansa“ i „Stručna praksa“ prvi posao i mogućnost da steknu radna iskustva je dobilo oko 12 hiljada mladih ljudi. Uz našu stručnu i finansijsku podršku je i oko 3 hiljade ljudi načinilo svoje prve korake u svetu preduzetništva“, rekao je Jovanović i podsetio da je obuku za započinjanje sopstvenog biznisa u 2011. godini pohađalo 1.334 mladih do 30 godina. To je 14% ukupnog broja uključenih u obuku.

„Od svog nastanka, Erste banka nastoji da otvara vrata finansijskih usluga grupama kojima su te usluge teško dostupne. Utvrdili smo da se mladi i obrazovani ljudi susreću sa velikim izazovima kada treba da započnu posao i zato smo pokrenuli supERSTEp. Želimo da ih podstaknemo da se aktiviraju u rešavanju problema nezaposlenosti u Srbiji i da se otisnu u preduzetničke vode“, kaže Andrea Brbaklić, izvršna direktorka u Erste banci i dodaje da će ova banka u okviru početne faze odobriti deset supERSTEp kredita za samozapošljavanje, u pojedinačnom iznosu do 500.000 dinara, kandidatima koji budu izabrani u procesu selekcije.

„Rok za otplatu kredita biće do 36 meseci uz mogućnost odobrenja grejs perioda do šest meseci. Nominalna kamatna stopa iznosi 6%, a kredit se odobrava bez naknade. Obezbeđenje kredita su blanko menica, ugovorno ovlašćenje i, u slučajevima kada se pomoću kredita nabavlja oprema, zaloga na opremu.“, precizirala je Andrea Brbaklić i naglasila da će ovi neprofitni start-up krediti biti uključeni u paket proizvoda koji ERSTE banka nudi, ukoliko pilot projekat pokaže dobre rezuzltate.

Za „supERSTEp“ će moći da konkurišu mladi ljudi sa preduzetničkim idejama koji imaju do 30 godina i najmanje VI stepen stručne spreme. Neophodno je i da budu nezaposleni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili da su podneli zahtev za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2011. godini.

„Svi kandidati moraju da dobro pripreme i podnesu biznis plan, a prioritet će imati poslovne ideje koje imaju inovativan karakter, ili doprinose rešavanju nekog od problema našeg društva“, objašnjava proceduru Mirjana Šakić, vođa projekta Erste banke i dodaje da će Nacionalna služba za zapošljavanje i Erste banka za sve kandidate koji budu ispunili osnovne kriterijume organizovati dvodnevnu obuku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Potom će kandidati moći da podnesu zahtev za kredit u Erste banci, koja donosi konačnu odluku o finansiranju.

Više informacija o „supERSTEp“ programu, kao i dokumenta neophodna za aplikaciju, zainteresovani mogu pronaći na sajtovima: www.erstebank.rs i www.nsz.gov.rs.