Zapis sa oznakom ‘ERSTE BANKA’

Novi ciklus Superste+ programa

ERSTE BANKA

Novi ciklus Superste+ programa

Prijavite se na program Superste+ do 17. oktobra 2018. godine

Detaljnije

Konkurs za učešće na nacionalnom Forumu za zelene ideje

TRAG FONDACIJA, FOND BRAĆE ROKFELER, ERSTE BANKA, IKEA I CHURCH WORLD SERVICE

Konkurs za učešće na nacionalnom Forumu za zelene ideje

U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler, ERSTE Bankom, IKEA i Humanitarnom organizacijom Church World Service, Trag fondacija će organizovati godišnji nacionalni Forum za zelene ideje, sa namerom da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj nam je da prepoznamo i podržimo ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Održivost podrazumeva usklađivanje ekonomskog rasta sa interesom životne sredine i društvenim razvojem „sa ljudskim likom“. U uslovima dominacije velikih tržišno-dominantnih korporativnih lanaca, izazov ekonomske stabilnosti predstavlja pronalaženje novih načina organizovanja, uz obavezno uključivanje lokalnih zajednica u kreativno rešavanje ekonomskih, društvenih i problema životne sredine.
Održivi razvoj podrazumeva privredni razvoj zasnovan na optimalnom korišćenju lokalnih resursa, tradicionalnim procesima proizvodnje prilagođenim novom okruženju, negovanju zanata i na stalnom ekološkom unapređenju.

KRITERIJUMI ZA ODABIR IDEJA
Projektna ideja koju prijavljujete na konkurs treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Ideje će biti selektovane u skladu sa sledećim kriterijumima:

• Projekat je početnoj fazi razvoja;
• Ideja je jedinstvena i inovativna u odnosu na druge projekte u zajednici;
• Projekat se, pre svega, oslanja na lokalne reurse, uključujući zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština;
• Projekat sadrži plan za ekonomsku održivost, tj. nacrt poslovnog plana;
• Projekat uključuje plan zaštite i unapređenja životne sredine, tj ekološke održivosti;
• Projekat je zasnovan na odgovarajućim informacijama o lokalnom tržištu, prepoznaje konkurenciju i komparativne prednosti svoje ideje;
• Projekat podržava obnavljanje lokalne ekonomije i aktivnije povezivanje ljudi sa svojom lokalnom zajednicom;
• Projekat do trenutka prijavljivanja na konkurs nije dobio bilo kakvu novčanu podršku od strane lokalnih i državnih institucija, lokalnih ili međunarodnih donatora, fondacija, razvojnih agencija i sl.

KO MOŽE DA KONKURIŠE
Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, kao i mala preduzeća i preduzetnici koji imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra i pojedinci.

Konkurs je otvoren do 4. maja 2018. godine.

Detaljnije

Centrifuga – program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama.

centrufugasupersteERSTE BANKA

Centrifuga – program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama.

Centrifuga je program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama koje žele da svoje društvenoodgovorne projekte razvijaju u održiva, dugoročna i celovita rešenja.

Svi koji svoju ideju prijave do 31. maja, imaju priliku da učestvuju u programu Centrifuga, u okviru kog će im biti pružena podrška mentora i podrška zajednice u daljem razvoju poslovnih ideja ili projekata. Deset najboljih inicijativa će biti nagrađeno sa po 500 000 dinara za realizaciju projekata!

Zvuči super, zar ne?

Ukoliko imate super ideju i želite da je prijavite na konkurs, imajte u vidu da:
•    bar polovina članova iz vaše organizacije mora imati manje od 35 godina;
•    vaša inovativna i sveža ideja za projekat iz oblasti preduzetništva, nauke ili umetnosti treba da doprinese dugoročnom unapređenju zajednice;
•    potrebna vam je podrška zajednice kako bi vaša ideja prošla u drugi krug takmičenja, a za to će vam, pored glasova na portalu Superste.net, biti potrebna i armija fanova na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter;
•    konkurs traje do kraja maja, a glasa se od trenutka kada se vaša prijava nađe na platformi do kraja leta.
Osim Centrifuge postoji i Klub Superste, koji zajednički čine osnovu celokupne Superste.net platforme, za promociju uspešnih inicijativa i projekata od društvenog značaja. Program organizuje Erste Banka u saradnji sa Fondacijom Dokukino.

Detaljnije

Program sponzorstva

Erste bankeERSTE BANKA

Program sponzorstva

Erste Banka teži dugoročnim i stabilnim partnerstvima, nastoji da strateški pruža podršku projektima i programima, da bude uključena od samog početka i da pored finansijske pomoći pruži i druge oblike podrške partnerima, poput savetodavne, promotivne i organizacione.

Pažljivo pročitajte pravila i uslove konkursa, a ukoliko Vam budu potrebne dodatne informacije, predlažemo da se obratite Službi komunikacija Erste Banke.
Na konkurs za sponzorstva Erste Banke mogu da se prijave:
1. isključivo registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana, društvene organizacije, fondovi i fondacije, omladinske organizacije i sl),
2. institucije (obrazovne institucije, kulturni centri i sl),
3. mediji.

Važna napomena: jedan podnosilac može maksimalno da podnese 3 prijave, ali se po jednom podnosiocu može maksimalno podržati jedan program/projekat.

Osnovni kriterijumi koji se razmatraju su:
1. Oblast kojom se projekat bavi mora biti u skladu sa oblastima koje su prioritet za Banku, a to su:
– kultura i umetnost (projekti i programi koji se bave aktuelnim temama u društvu, kreativne industrije, savremena umetnost, umetnost i inkluzija i sl)
– popularizacija nauke (na inovativan način zanimljiv široj javnosti)
– preduzetništvo (mikropreduzetništvo, socijalno preduzetništvo, strat up).
2. Geografska rasprostranjenost – Banka isključivo podržava projekte koji se realizuju u mestima u kojima posluje (lista gradova u kojima Erste Banka posluje).
3. Vidljivost i promocija podrške Banke – važno je da postoji prostor da se na adekvatan način promoviše partnerstvo, a predlog inicijatora projekta je uvek dobrodošao.

Erste Banka ne sponzoriše:
1. pojedince (u smislu pokrivanja njihovih individualnih troškova putovanja, studija, profesionalnog razvoja, učešća na konferencijama, lečenja i sl);
2. aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa, kao ni programe koji u sebi sadrže bilo kakvo političko usmerenje;
3. aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije;
4. aktivnosti i programe koji su usmereni na promovisanje nacionalnih grupa;
5. organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje, etničku, polnu, rasnu, versku ili bilo koji drugi vid diskriminacije;
6. organizacije/grupe u smislu pružanja isključivo institucionalne podrške, tj pokrivanja samo operativnih troškova,
7. organizacije/grupe u smislu pružanja infrastrukturne podrške, tj pokrivanja troškova renoviranja, građevinskih radova i kupovine opreme.

Maksimalni iznos sponzorstva je milion dinara bruto (sa uračunatim PDV-om).

Konkurs za sponzosrstva se raspisuje jednom godišnje. Raspis konkursa zvanično traje od 1. do 30. novembra za projekte koji se realizuju u narednoj godini. Do kraja januara se donose odluke i izbor programa koji će biti sponzorisani.

Prijave se podnose isključivo onlajn popunjavanjem Prijavnog formulara za sponzorstva u periodu od 1. do 30. novembra do ponoći. Prijave pristigle pre ili nakon navedenog roka, kao i u slobodnim formama se ne uzimaju u razmatranje.

Selekciju prijava radi Služba komunikacija Erste Banke, koja je zadužena za sprovođenje programa ulaganja u zajednicu. Nakon selekcije tima Službe komunikacija preporuka liste programa koji treba da budu sponzorisani se predaje direktoru Službe komunikacija. Finalne odluke za podršku pojedinih projekata odobrava Izvršni odbor Banke na predlog direktora Službe komunikacija.

U slučaju da Vam je sponzorstvo dodeljeno, kontaktiraće Vas neko iz Službe komunikacija i objasniti vam dalju proceduru oko potpisvanja ugovora i prebacivanja odobrenih sredstava.

Važna napomena: U procesu donošenja odluka nije neophodno imati račun u Erste Banci, ali odobrena sponzorska sredstva se isključivo prebacuju na račun otvoren u Erste Banci. Ovo pravilo ne važi samo za budžetske korisnike.

Detaljnije

Super ste? Neka svi saznaju za to!

superste-logo1ERSTE BANKA

Super ste? Neka svi saznaju za to!

Konkurs za mlade talente iz Srbije – Postanite član Kluba SUPERSTE Erste Banke
Mlade koji su aktivni, talentovani i kreativni, a postigli su izuzetne rezultate u oblastima kojima se bave, Erste Banka nagradiće kroz 4 glavne nagrade žirija, 12 nagrada na osnovu glasova javnosti i specijalnim priznanjem „Ljubiša Rajić“ za društveni aktivizam. Ukupni fond za nagrade je 1,5 miliona dinara.

Cilj nam je da putem ovog programa afirmišemo aktivne, talentovane i kreativne mlade ljude, da im pomognemo da dobiju zasluženo javno priznanje za svoj rad i postignute rezultate, kao i da im damo podstrek za dalji razvoj i usavršavanje.

Ideja programa je da nagradi i promoviše mlade koji:
– postižu izuzetne rezultate,
– podstiču uključivanje drugih u rad,
– razvijaju sistem vrednosti u kojem je profesionalni uspeh važan koliko i odgovornost prema zajednici u kojoj žive.

Za najuspešnije kandidate i kandidatkinje predviđene su četiri glavne nagrade za akademski uspeh u tri oblasti, kao i specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ za društveni aktivizam. Kandidati se moraju opredeliti za koju kategoriju se prijavljuju. Jedan kandidat/kandidatkinja može se prijaviti ili za glavnu nagradu (u jednoj od oblasti) ili za specijalno priznanje.

Glavne nagrade dodeljuju se kandidatu/kandidatkinji koji:
•    ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
•    ima ostvarene rezultate (angažovanje šire od obaveznog – iniciranje i/ili učešće u posebnim ili inovativnim projektima u oblasti formalnog obrazovanja, osvojene nagrade itd.) u jednoj od tri oblasti:

1. Prirodne nauke i tehničko tehnološka oblast – fizika, hemija, biologija, medicina, veterina, matematika, informatika, farmacija, mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura i sl.

2. Umetnost
2. 1 slikarstvo, vajarstvo, dizajn, kostimografija, film, fotografija i dr.
2. 2 pozorište, gluma, muzika, ples i dr.

3. Društvene i humanističke nauke – istorija, filologija, pravo, ekonomija, političke nauke, filozofija, književnost, novinarstvo, socijalni rad, psihologija i sl.
•    ima ostvaren uspeh u promovisanju oblasti kojom se bavi (putem članaka, osnivanja i/ili promovisanja klubova, sekcija, predavanja i sl.)
•    ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije
•    pohađa školu ili studije, odnosno radi na području Republike Srbije.
Specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ dodeljuje se kandidatu/kandidatkinji koji:
•    ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
•    je pokretač i aktivni učesnik/učesnica u građanskim inicijativama u zajednici
•    svojim društvenim angažovanjem kandidat/kandidatkinja je doprineo/la pozitivnim promenama u svojoj zajednici za dobrobit veće grupe ljudi (putem iniciranja ili učešća u akcijama organizacija civilnog društva, neformalnih grupa građana i sl.)
•    svojim aktivizmom motivisao/motivisala je širu zajednicu, a posebno mlade, na aktiviranje i volonterizam u cilju napretka zajednice
•    svojim aktivizmom promovisao/promovisala je kreativnost (posebno kod mladih), toleranciju, kulturu nenasilja i rodnu ravnopravnost
•    ima ostvarene pozitivne rezultate u oblasti koja mu/joj je predmet školovanja/studija/posla
•    ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije
•    je aktivan/aktivna na području Republike Srbije.

Kako i do kada se prijaviti:

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara, isključivo elektronskim putem preko Internet portala – www.superste.net. Formular se može popuniti samo na srpskom jeziku.

Kandidati/kandidatkinje se mogu prijaviti samo lično uz obavezu saglasnosti za obradu podataka, tačnije kandidat/kandidatkinja koja ne dozvoli obradu ličnih podataka neće biti uzet/uzeta u razmatranje za nagrade ili priznanje.

Rok za prijavu je 2. mart 2014. godine do ponoći.

Detalji konkursa

Konkurs za mlade talente iz Srbije – postanite član Kluba SUPERSTE

superste-logo1ERSTE BANKA

Konkurs za mlade talente iz Srbije – postanite član Kluba SUPERSTE

Mlade koji su aktivni, talentovani i kreativni, a postigli su izuzetne rezultate u oblastima kojima se bave, Erste Banka nagradiće kroz 4 glavne nagrade žirija, 12 nagrada na osnovu glasova javnosti i jednim specijalnim priznanjem „Ljubiša Rajić“ za društveni ativizam. Ukupni fond za nagrade je 1,5 milion dinara.
Cilj nam je da putem ovog programa afirmišemo aktivne, talentovane i kreativne mlade ljude, da im pomognemo da dobiju zasluženo javno priznanje za svoj rad i postignute rezultate, kao i da im damo podstrek za dalji razvoj i usavršavanje.

Ideja programa je da nagradi i promoviše mlade koji
– postižu izuzetne rezultate,
– podstiču uključivanje drugih u rad,
– razvijaju sistem vrednosti u kojem je profesionalni uspeh važan koliko i odgovornost prema zajednici u kojoj žive.

Za najuspešnije kandidate i kandidatkinje predviđene su četiri glavne nagrade za akademski uspeh u tri oblasti, kao i specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ za društveni aktivizam. Kandidati se moraju opredeliti za koju kategoriju se prijavljuju. Jedan kandidat/kandidatkinja može se prijaviti ili za glavnu nagradu (u jednoj od oblasti) ili za specijalno priznanje.

Glavne nagrade dodeljuju se kandidatu/kandidatkinji koji:
•    ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
•    ima ostvarene rezultate (angažovanje šire od obaveznog – iniciranje i/ili učešće u posebnim ili inovativnim projektima u oblasti formalnog obrazovanja, osvojene nagrade itd.) u jednoj od tri oblasti:

1. Prirodne nauke i tehničko tehnološka oblast – fizika, hemija, biologija, medicina, veterina, matematika, informatika, farmacija, mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura i sl.

2. Umetnost
2.1. slikarstvo, vajarstvo, dizajn, kostimografija, film, fotografija i dr.
2.2. pozorište, gluma, muzika, ples i dr.

3. Društvene i humanističke nauke – istorija, filologija, pravo, ekonomija, političke nauke, filozofija, književnost, novinarstvo, socijalni rad, psihologija i sl.
•    ima ostvaren uspeh u promovisanju oblasti kojom se bavi (putem članaka, osnivanja i/ili promovisanja klubova, sekcija, predavanja i sl.)
•    ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije
Ovo će istovremeno biti i kriterijumi za rangiranje.

Prilikom odlučivanja o užem izboru stručni žiri će vrednovati i učešće prijavljenih u pokretanju i razvoju projekata i/ili pokretanju inicijativa u zajednici, za dobrobit veće grupe ljudi odnosno šire zajednice.

Specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ dodeljuje se kandidatu/kandidatkinji koji:
•    ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
•    je pokretač i aktivni učesnik/učesnica u građanskim inicijativama u zajednici
•    svojim društvenim angažovanjem kandidat/kandidatkinja je doprineo/la pozitivnim promenama u svojoj zajednici za dobrobit veće grupe ljudi (putem iniciranja ili učešća u akcijama organizacija civilnog društva, neformalnih grupa građana i sl.)
•    svojim aktivizmom motivisao/motivisala je širu zajednicu, a posebno mlade, na aktiviranje i volonterizam u cilju napretka zajednice
•    svojim aktivizmom promovisao/promovisala je kreativnost (posebno kod mladih), toleranciju, kulturu nenasilja i rodnu ravnopravnost
•    ima ostvarene pozitivne rezultate u oblasti koja mu/joj je predmet školovanja/studija/posla
•    ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije

Kako i do kada se prijaviti:

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara, isključivo elektronskim putem preko Internet portala – www.superste.net. Formular se može popuniti samo na srpskom jeziku.

Kandidati/kandidatkinje se mogu prijaviti samo lično uz obavezu saglasnosti za obradu podataka, tačnije kandidat/kandidatkinja koja ne dozvoli obradu ličnih podataka neće biti uzet/uzeta u razmatranje za nagrade ili priznanje.

Rok za prijavu je 31. januar 2013. godine do ponoći.

Link

Erste banka ponudila nove kredite za mlade

ERSTE BANKA

Erste banka ponudila nove kredite za mlade

Erste banka proširila je namenu dosadašnjeg kredita za školovanje i finansiranje potreba klijenata mlađe generacije objedinila u novi “Kredit za mlade”. Osim plaćanja školarine na višim školama i fakultetima, od sada je pomoću kredita za mlade moguće platiti i kurseve, seminare, radno-studijska putovanja i druge aktivnosti vezane za stručno usavršavanje, kao i obuku za vožnju i polaganje vozačkog ispita, saopštila je danas ova banka.

Kako objašnjavaju, kredit za mlade je dinarski kredit, sa kamatnom stopom koja je nekoliko procentnih poena niža nego kod standardnog gotovinskog kredita. Maksimalan iznos kredita je 300 hiljada dinara, a rok vraćanja 36 meseci. Jedna od prednosti kredita za mlade je mogućnost uzimanja grejs perioda do 48 meseci, tokom kojih se ne otplaćuje glavnica, već samo kamata.

U trenutku podnošenja zahteva potrebno je da osoba ima manje od 30 godina kako bi mogla da koristi ovaj kredit.

Detalji

Konkurs za dodelu kredita za početnike „supERSTEp“

ERSTE BANKA

Konkurs za dodelu kredita za početnike „supERSTEp“

Erste Bank a.d. Novi Sad pokreće pilot projekat „supERSTEp“ koji je namenjen obrazovanim, nezaposlenim mladim osobama u Srbiji. Pilot projekat se realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta. Ideja programa je da podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju problema nezaposlenosti u Srbiji i da poboljša finansijsku inkluziju.

Cilj programa
Cilj programa „supERSTEp“ je da podrži obrazovane i nezaposlene mlade koji žele da pokrenu sopstveni posao. Erste Banka će da dodeli 10 „supERSTEp“ kredita u pojedinačnom iznosu do 500.000 dinara pod posebno povoljnim uslovima za kandidate koji budu izabrani u procesu selekcije.

Osnovni kriterijumi za prijavu:
•    da se radi o osobama starosti do 30 godina;
•    da su nezaposleni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili su podneli zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini;
•    da poseduju najmanje VI stepen stručne spreme,
•    da podnesu biznis plan.

Prioritet će imati poslovne ideje koje imaju inovativan karakter ili doprinose rešavanju nekog od problema našeg društva.

Obuka
Nezaposlena lica čiji zahtevi budu izabrani na osnovu predloga Komisije biće u obavezi da pohađaju dvodnevnu obuku u organizaciji NSZ i Erste Banke. Obuka će biti organizovana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nakon završene obuke, kandidatima će biti omogućeno da podnesu zahtev za kredit u Erste Banci, koja donosi konačnu odluku o finansiranju.

Uslovi

Namena: Finansiranje inicijalnih potreba novoosnovanih preduzeća ili preduzetnika

Korisnici: Privredni subjekti koji su dobili pozitivnu odluku o odobrenju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica koji raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje, ili su podneli zahtev za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2011.

Valuta: RSD

Minimalni iznos: /

Maksimalni iznos: 500.000 RSD

Period: do 36 meseci uz mogućnost odobrenja grace perioda do 6 meseci. Grace period je uključen u period otplate kredita

Visina nominalne kamatne stope: RKS +  6%

Način vraćanja: Rate – mesečno

Vrsta kamatne stope: Promenljiva

Naknada za obradu kreditnog zahteva: /

Instrumenti obezbeđenja:
– blanko solo menice potpisane i overene od strane podnosioca zahteva  sa meničnim ovlašćenjem
– ugovorno ovlašćenje (u dva primerka) podnosioca zahteva
– zaloga na opremu koja je predmet kupovine (ukoliko je namena nabavka opreme)

Prijem zahteva:
Zahtev popunjen u dva primerka možete predati u bilo kojoj filijali Erste Banke ili poslati poštom na adresu:
Sektor komunikacija
Za program „supERSTEp“
Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd

Preuzmite zahtev

Zahtev  je potrebno popuniti u celosti, a dodatne informacije ili pojašnjenja možete da dobijete u NSZ.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2011. godine.

Proces razmatranja prijava trajaće oko mesec dana od datuma zatvaranja Konkursa.

Obrada zahteva
Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obradu podnetih zahteva i proveru ispunjenosti osnovnih uslova, a zahteve koji ispunjavaju uslove proslediće Komisiji na dalje razmatranje. Komisija koju čine predstavnici Erste Banke, NSZ, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta vršiće uži izbor.
Prilikom izbora uzeće se u razmatranje i zahtevi kojima je odobrena subvencija za samozapošljavanje od NSZ po Javnom pozivu nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini, a koji ispunjavaju uslove ovog Programa.

Link

Raspisan konkurs-Centrifuga 2008

ERSTE BANKA I BALKANSKI INICIJATIVNI FOND

Erste Banka i BCIF raspisali konkurs “Centrifuga 2008” – za projekte u oblasti kulture do 4.000 EUR

Erste banka i Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) danas (17. mart 2008. godine) su na Okruglom stolu u Medija centru predstavili pobedničke projekte u okviru programa donacija “Centrifuga 2007” i raspisale konkurs “Centrifuga” za 2008. godinu.

Prijavljivanje traje do 17. maja.

Program kulturne decentralizacije “Centrifuga” pokrenut je juna prošle godine sa ciljem da se podstakne aktivizam mladih od 15 do 30 godina u oblasti kulture u mestima u Srbiji u kojima posluje Erste banka, osim onih na teritorijama gradova Beograd, Niš i Novi Sad.

Sredstva su namenjena lokalnim, omladinskim neprofitnim organizacijama i neformalnim grupama koje se na kreativan način bave pitanjima kulturnog aktivizma u svojim mestima. Najbolji projekti podržani su donacijama u visini od 500 do 4.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Posebno oformljen Odbor za dodelu grantova razmatrajući veliki broj prijavljenih projekata, odlučio je da donacije budu dodeljene sledećim omladinskim organizacijama: “Sopče” iz Kragujevca, “Undergrad” iz Užica, “Pogon” iz Sombora, “Rafinerija” iz Vršca i “A86+” iz Pančeva. Ove neprofitne organizacije su predložile najkreativnije inicijative za pokretanje kulturnih sadržaja u mestima u Srbiji. Ovi projekti realizovani su od oktobra 2007. do februara 2008. godine.

Povodom konačne odluke o pobedničkim projektima u okviru programa donacije Centrifuga 2007, Andrea Brbaklić, direktor Službe komunikacija Erste Banke, istakla je da je banka u saradnji sa BCIF želela da podstakne mlade ljude da se aktiviraju i preduzmu konkretne akcije kao i da ih ohrabri da na najbolji način koriste potencijale lokalne zajednice koje su im na raspolaganju.

– Posebno želimo da istaknemo da o “Centrifugi” razmišljamo kao dugoročnom projektu. Nadamo se da ćemo izazvati pozitivnu lančanu reakciju i da će projekti, koje smo podržali prošle godine, inspirisati nove incijative koji će rezultirati novim projektima u budućnosti. Verujemo da podrška većem broju skromnih inicijativa koje podržavaju neposredno angažovanje mladih predstavlja pravi recept za razvoj uravnotežene kulturne politike na čitavoj teritoriji Srbije – navela je ona.
Geografsko područje

Sva mesta u kojima postoje poslovnice Erste Banke u Srbiji osim gradova Beograd, Niš, Novi Sad.

Lista mesta iz kojih se primaju prijave: Apatin, Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Banovci, Bečej, Beočin, Čačak, Čelarevo, Despotovo, Futog, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kula, Nova Pazova, Odžaci, Pančevo, Plandište, Šid, Smederevo, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Subotica, Šabac, Temerin, Ub, Užice, Valjevo, Vrbas, Vršac, Žabalj, Zrenjanin