Dodela bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata

Konkursi

AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA (SIEPA)

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu i iznose  150.000.000,00 dinara. Prijava može biti podneta za jednu ili više aktivnosti.

Prijavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoj koverti sa naznakom:
„Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za pojedinačne privredne subjekte“
ili „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za udruženja privrednih subjekta“
na adresu: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

Na koverti naznačiti: naziv, matični broj i adresu podnosioca prijave, kontakt osobu i kontakt telefon.

Rok za podnošenje prijava je 13. jun 2011. godine.

Obrazac prijave za dodelu sredstava, kao i spisak  dokumentacije koja se podnosi uz prijavu, može se preuzeti na ovoj stranici, u levoj koloni.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011/3398 550, 3398 644, 3398 379, 3398 484, ili elektronskom poštom: export@siepa.gov.rs.

Link