Država udvostučila subvencije na 25.000 dinara po kravi

Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je da će subvencije za umatičena grla ove godine iznositi 25.000 dinara po kravi, što je dvostruko više nego 2010. godine. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Milan Petrović rekao je na otvaranju osmog Svetosavskog sabora mladih poljoprivrednika Srbije u Beogradu da će regres za ratarsku proizvodnju ostati 14.000 po hektaru i potvrdio […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka u APV I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini nabavku knjiga biblioteka u APV u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 3.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti). II OPŠTI USLOVI KONKURSA 1. Na  Konkursu mogu da […]

Nastavi

Sufinansiranje programa u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva nacionalnih zajednica u APV I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini programe i projekte u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u APV, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara […]

Nastavi