Obuka zaposlenih za interno uvođenje i sprovođenje HACCP sistema

Vesti

„Consact“ dobio odobrenje Ministarstva poljoprivrede

Preduzeće „Consact“ dobilo je pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede o programu obuke zaposlenih za interno uvođenje, sprovođenje i validaciju HACCP sistema.

Ministarstvo je saopštilo da je na osnovu materijala koji im je „Consact“ dostavio, i iskustva koje su predstavnici generalnog inspektorata imali tokom slušanja „Consact“ kurseva, da koncept i definisani program zadovoljava potrebe subjekata u delu pripreme zaposlenih za interno uvođenje, sprovođenje i validaciju HACCP sistema.

– Na ovaj način kursevi „Consact“, koji su i ranije imali verifikaciju u EU, prvi u Srbiji prošli proveru i dobili pozitivno mišljenje o pogodnosti programa osposobljavanja – navedeno je u saopštenju firme „Consact“.

Kako kažu u firmi „Consact“, u praksi nikakav posao ne može kvalitetno obavljati bez posedovanja odgovarajućeg znanja.

– Kompetentnost zaposlenih subjekata u poslovanju sa hranom, pored stručnih znanja (stečenih kroz formalno obrazovanje), iskustava (stečenih praksom), ličnih osobina (stečenih vaspitanjem i pod uticajem okoline), u velikoj meri zavisi i od stavova prema bezbednosti hrane i od umeća primene HACCP principa, koja se najčešće stiču putem dodatnog osposobljavanju stručnjaka.

Kompetentnost odgovornih lica za bezbednost hrane, rukovodilaca HACCP timova i lica zaduženih za verifikaciju HACCP sistema su od presudnog značaja za kvalitetno uspostavljanje, efektivnu i efikasnu primenu HACCP principa.

Za više informacija