Konkurs za sufinansiranje programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina.

Cilj konkursa je: ostvarivanje prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška izdavanju bar jednog štampanog glasila na manjinskim jezicima i proizvodnja i distribucija audio i audiovizuelnih radova na manjinskim jezicima.

Osnovni kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su:

  • kvalitet, originalnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina;
  • adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti, kao i održivost projekta.
  • Prednost u razmatranju imaju projekti koji za cilj imaju:
  • unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
  • informisanje i edukaciju dece i mladih;
  • jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina;
  • uvođenje novih informacionih tehnologija, dostupnost većem broju korisnika;
  • programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica.

Opšti uslovi konkursa: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, servisa novinskih agencija i pravna lica registrovana za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja.

Svaki predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.
Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

U budžetu Ministarstva kulture za namenu ovog konkursa opredeljeno je 30.000.000,00 dinara, kao i 5.000.000,00 dinara za projekte/programe namenjene Dekadi Roma.

Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na Internet stranici Ministarstva kulture.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Link