Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji nagradnog konkursa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji nagradnog konkursa na temu:

ADAPTACIJA, DOGRADNjA, REKONSTRUKCIJA ILI REVITALIZACIJA  ŠKOLE U CILjU POBOLjŠANjA USLOVA RADA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Radovi treba da posluže

 • razvijanju aktivnih metoda učenja/ nastave
 • razvijanju sposobnosti za timski rad učenika
 • razvijanjU takmičarskog duha, komunikativnosti, pravne i moralne odgovornosti učenika
 • ujednačavanju kriterijumima za ocenjivanje učenika
 • podsticanju učenika u primeni softverskih  paketa
 • uključivanju u neposredni istraživački rad i
 • simuliranju konkursnih uslova iz realnog života društvene zajednice.

Pravo učešća imaju timovi sastavljeni od učenika završnog razreda Građevinskih tehničkih škola, Elektrotehničkih škola, Mašinskih škola i Saobraćajnih škola na teritoriji AP Vojvodine.  Pravo učešća na konkursu imaju škole koje se prijave do 04. decembra 2010. godine, kako bi se formirali timovi prijavljenih škola do 17. decembra kada će biti raspisan nagradni konkurs.

Radovi bi trebalo da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Autori moraju biti učenici završnog razreda tekuće školske godine.
 2. Radovi u razmeri 1:200 moraju da zadovolje potrebne tehničke uslove.
 3. Radovi moraju biti  anonimni i šifrirani.
 4. Škola koja je nosilac aktivnosti projektnog tima procenjuje radove i  najbolji/e  dostavlja na adresu: POKRAJINSKI  SEKRETARIJAT  ZA  OBRAZOVANjE NOVI SAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 16.

Idejni projekti mogu biti obrađeni u nekom od kompjuterskih programa ili ručno, savijeni i zapakovani u fascikle A4 formata, a  za potrebe prezentacije – izložbe oblikovani i odštampani  na 1 plakatu 70x100cm, šifrirani, savijeni u rolnu. Takođe je potrebno pripremiti i poslati  i Power point prezentaciju rada.Uz radove je potrebno priložiti i zapečaćenu kovertu na kojoj je napisana šifra rada, sastav tima i  adresu i telefon  škole koja je nosilac aktivnosti projektnog tima.

Svaki tim može imati mentore-studente fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina.

Najbolji radovi će biti nagrađeni.

Radove će pregledati i oceniti žiri čiji sastav će biti naknadno objavljen.

Raspisivač konkursa se obavezuje da će autore o rezultatima konkursa obavestiti do 10.maja 2011. godine.

Proglašenje pobednika i izložba najboljih radova biće održana tokom maja 2011. godine u holu Izvršnog veća AP Vojvodine

Organizator zadržava pravo da, uz saglasnost autora i bez nadoknade, a isključivo za potrebe Web prezentacije i propratnih događaja u vezi sa manifestacijom u okviru koje se izložba organizuje, upotrebi prijavljene radove.

Autori ostaju isključivi vlasnici i nosioci prava nad svojim autorskim delima.

Rok za prijem radova je 15.april 2011. godine

Za prijave obratiti se pismenim putem  Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 16, a za dodatne informacije članovima Organizacionog odbora  konkursa u sastavu:

 1. Mira Jovanović, TŠ «Jovan Vukanović» Novi Sad, tel. 021/ 443 444
 2. doc.dr Ksenija Hiel, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 021/485-2000,
 3. doc.dr Snežana Babić-Kekez, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Novi Sad, 021/487-4183.
 4. Aurela Šimudvarac-Luči, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Novi Sad,
 5. Nada Radovanović, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, 021/487-4662.

Link