Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Poziv za lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

Cilj programa: Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike zapošljavanja i prioriteti koji će se realizovati u 2011. godini, kao i kriterijumi za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (APZ) predviđenih lokalnim akcionim planovima, sredstvima iz republičkog budžeta.

Lokalna samouprava, koja u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja obezbeđuje minimum 51 odsto sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja, može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere.

Jedinicama lokalne samouprave, koje prema stepenu razvijenosti pripadaju III i IV grupi razvijenosti, kao i devastiranim područjima, može se odobriti zahtev za sufinansiranje i ako je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava potrebnih za realizaciju programa ili mera APZ.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, odnosno sa pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

PROGRAMI ILI MERE APZ KOJI SE SUFINANSIRAJU

U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu, programi ili mere APZ koji se sufinansiraju su:

 • program pripravnika;
 • obuke;
 • subvencije za zapošljavanje, i to:

–  subvencije za samozapošljavanje,
–  subvencije poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima.

USLOVI

Uslov za odobravanje sufinansiranja programa ili mera APZ je da teritorijalna autonomija, odnosno jedinica lokalne samouprave, ima:

 • formiran lokalni savet za zapošljavanje;
 • donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu;
 • opredeljena sredstva za finansiranje određenog programa ili mera APZ;
 • usklađene programe ili mere APZ sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada.

KRITERIJUMI

Kriterijumi na osnovu kojih će se odobravati sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja su:

 • stepen razvijenosti opštine;
 • indikatori na lokalnom tržištu rada;
 • predviđen (očekivani) efekat programa ili mera i ekonomska opravdanost.

PRIORITETI

Prioritet u sufinansiranju programa ili mera APZ u 2011. godini imaju jedinice lokalne samouprave koje:

 • prema stepenu razvijenosti pripadaju III i IV grupi razvijenosti, a posebno devastirana područja (lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđena je Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenostiregiona i jedinica lokalne samouprave za 2010. godinu, „Službeniglasnik RS”, broj 51/2010);
 • imaju izrazito nepovoljne pokazatelje na tržištu rada (visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa zaposlenosti i aktivnosti);
 • predlažu programe ili mere koje imaju veći obuhvat lica, a pri tome obezbeđuju održivost zapošljavanja.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

 1. Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini
 2. Odluka nadležnog organa o formiranju lokalnog saveta za zapošljavanje
 3. Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu

DOSTAVLjANjE ZAHTEVA ZA SUFINANSIRANjE

Zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini jedinica lokalne samouprave podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs i u prostorijama filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2010. godine.

ODLUČIVANjE

Ispunjenost uslova za sufinansiranje programa i mera APZ, u skladu sa kriterijumima, proverava Nacionalna služba za zapošljavanje, tako što pregleda prispele zahteve i daje mišljenje o podnetim zahtevima Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja odlučuje o zahtevu teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u roku od 15 dana od dana dostavljanja mišljenja Nacionalne službe za zapošljavanje.

Programe i mere APZ (po odobrenim zahtevima) realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, nakon uplate sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave i budžeta RS.


Link