Raspisan konkurs za mlade preduzetnike

Konkursi

SMART KOLEKTIV I FORUM POSLOVNIH LIDERA SRBIJE

PREDUZMI NEŠTO! Raspisan konkurs za mlade preduzetnike

Smart Kolektiv i Forum poslovnih lidera Srbije pozivaju mlade preduzetnike i preduzetnice sa teritorije Srbije da se prijave za podršku iskusnih menadžerabiznis mentora koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i preduzetnički potencijal radeći sa njima tokom godinu dana, dva do četiri sata mesečno.

Forum poslovnih lidera je prva mreža društveno odgovornih kompanija u Srbiji, a kao jedan od dugoročnih vidova podrške razvoju preduzetništva u Srbiji Forum je pokrenuo program Biznis mentorstva za mlade preduzetnike. Program je namenjen mladim ljudima (uzrasta do 30 godina) koji su najranije 2008. godine registrovali preduzeće/preduzetničku radnju i potrebna im je podrška nefinansijskog karaktera – pomoć u vođenju biznisa od strane iskusnih menadžera. Projekat Preduzminešto! finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije a realizuje Smart Kolektiv.

Cilj ovog programa je da se doprinese već postojećim oblicima podrške razvoju preduzetništva u Srbiji i da se ustanovi inovativna praksa koja će inspirisati i ostale kompanije da se uključe i podrže mlade ljude u njihovim preduzetničkim počecima. U program su uključene kompanije Holcim, Državna lutrija Srbije, Droga Kolinska, KPMG, Coca-Cola Hellenic, PricewaterhouseCoopers i VIP mobile.

Ko može da se prijavi?

Mladi preduzetnici i preduzetnice:

  • Uzrasta do 30 godina;
  • Koji imaju registrovano preduzeće na teritoriji Srbije;
  • Koji su registrovali preduzeće u Agenciji za privredne registre od 01.01.2008. godine i kasnije.

Prednost prilikom selekcije imaju osobe sa invaliditetom, Romi i žene, kao i mladi preduzetnici koji su otpočeli sopstveni biznis uz pomoć sredstava Fonda za razvoj Republike Srbije ili subvencija za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kako se prijaviti

Posetite sajt www.fpl.rs ili popunite formular koji se nalazi na kraju ove stranice i pošaljite ga na e-mail adresu: biznismentorstva@fpl.rs, s naznakom “Prijava za biznis mentorstvo”. Popunjen formular možete poslati i poštom na adresu Smart Kolektiv, Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd, najkasnije do 15. decembra 2010. godine.

Proces selekcije

Administrativnu proveru pristiglih prijava i proveru na osnovu zadatih kriterijuma, kao i finalnu selekciju korisnika, obaviće Komisija u sastavu predstavnika Ministarstva omladine i sporta, mentora iz Foruma poslovnih lidera Srbije i Smart Kolektiva. Odabrani korisnici biće obavešteni putem elektronske pošte, a sa njima će biti zakazani intervjui kako bi se obavilo spajanje sa odgovarajućim mentorima. Selekcija preduzetnika biće obavljena do 31. decembra.

Od trenutka prijema u program do početka rada sa mentorom može proći do dva meseca. Mentorski rad sa mladim preduzetnicima odvijaće se prema dinamici unapred utvrđenoj između mentora i preduzetnika, a trajaće godinu dana.

Link