Javni radovi na teritoriji APV

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE
Javni poziv za prikupljanje projekata javnih radova na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2009. godini

Prikupljanje projekata javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u oblastima:

  • socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i čuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi);
  • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, grobalja, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drug

    i poslovi);

  • održavanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

Pravo učestvovanja

Pravo podnošenja projekata u postupku organizovanja javnih radova imaju privredna društva, javne ustanove, javna preduzeća,organi jedinica lokalne samouprave, preduzetnici, zadruge, društvene organizacije i udruženja građana.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje.

Projekti za organizovanje javnih radova na tertoriji AP Vojvodine podnose se do 01.06.2009. godine.

zp8497586rq